Diepenveen

Elftal AED's in Diepenveen van onschatbare waarde

In Diepenveen heeft de stichting Hart voor Diepenveen de elfde AED sinds 2009 in gebruik genomen. Met geld dat vrijwilligers van de stichting hebben ‘verdiend’ met een cateringklus, deelname aan de jaarlijkse Rommelmarkt in Diepenveen en jaarlijkse donaties is deze nieuwe AED aangeschaft.

Als eerste optie voor een plaats had het bestuur een locatie in het buitengebied rond de Boxbergerweg en Randerstraat op het oog. Hier is huis-aan-huis een onderzoek gehouden onder de aanwonenden, om te inventariseren hoeveel mensen in dat gebied konden reanimeren of dit middels een cursusavond zouden willen leren. Daaruit bleken elf personen dit te kunnen of te willen leren. Dat is meer dan het aantal van acht, dat de stichting zich als minimum had gesteld. Als locatie voor de AED diende zich onder andere de familie Gramsma aan de Boxbergerweg 111A aan. Deze plek ligt mooi centraal in het beoogde verzorgingsgebied.

De stichting Hart voor Diepenveen is in 2008 opgericht met als doel te zorgen dat er voldoende AED’s in Diepenveen kwamen te hangen en er voldoende mensen werden opgeleid om bij een slachtoffer met een hartstilstand zo snel mogelijk met reanimeren te beginnen tot de ambulance ter plaatse is.

Subsidie
Inmiddels heeft de stichting dus elf AED’s in beheer. Een aantal zijn geschonken door bedrijven, instellingen en jubilerende verenigingen uit Diepenveen. Ook met subsidie zijn er enkele AED’s aangeschaft. Verder hangen er nog een aantal AED’s die niet in het beheer zijn bij Hart voor Diepenveen, maar welke wel gebruikt kunnen worden voor incidenten.

Voor de alarmering is Diepenveen aangewezen op HartslagNu.nl. Dit systeem wordt tegelijk met een ambulance geactiveerd en zoekt in no time welke vrijwilligers er zijn binnen een bepaalde straal rond het slachtoffer. Een deel krijgt via een Sms-bericht of sinds kort via een App op zijn of haar smartphone het bericht direct naar het slachtoffer te gaan en het andere deel krijgt de melding een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. De nieuwe App toont ook meteen een kaart met de locaties van slachtoffer en AED.

Incident in augustus bewees waarde
Dat het netwerk van AED’s, vrijwillige hulpverleners en het alarmeringssysteem HartslagNu.nl werkt, bewees het incident op 3 augustus aan de Burgemeester Smijterweg. Daar begon een overbuurvrouw met EHBO met het reanimeren van een man die door een hartinfarct was getroffen en een hartstilstand had. Na het bellen van 112 en het oproepen door HartslagNu.nl kwamen vrijwillige hulpverleners ter plaatse en assisteerden met een AED bij de reanimatiepoging, tot die werd overgenomen door ambulancepersoneel. De betrokken persoon kon na te zijn gedotterd en het plaatsen van een stent in Zwolle na twee weken weer naar huis en maakt het goed.

De stichting Hart voor Diepenveen wil nog graag haar netwerk van AED’s uitbreiden met twee exemplaren in het buitengebied. Hiervoor moet de stichting eerst weer ‘sparen’. Ook voor het onderhoud van de AED’s is jaarlijks geld nodig. Wil je de stichting steunen of een cursus Reanimeren met AED volgen, stuur dan een e-mail met jouw gegevens naar hartvoordiepenveen@gmail.com.

|Doorsturen

Uw reactie