Diepenveen

'We hebben geen eerlijke kans gekregen'

GGU onderzoekt vertrek uit Deventer na mislopen Abdij Sion

De Geert Grote Universiteit (GGU) onderzoekt een vertrek uit Deventer na het mislopen van Abdij Sion. Het College van Bestuur van de GGU stelt dat zij geen eerlijke kans heeft gekregen de abdij en landerijen aan te kopen. Investeerders waren immers bereid 5 miljoen euro te bieden, terwijl het geheel nu naar verluidt voor 3,5 miljoen wordt verkocht.

Voor de Geert Grote Universiteit, die maanden voortdurend in de weer geweest is om de abdij te verwerven, was het even een bittere pil toen duidelijk werd dat Abdij Sion met haar omliggende landgoed werd verkocht aan een groep Sallandse bieders, verenigd onder de stichting Nieuw Sion. "Het is moeilijk te bevatten dat waar allerlei steden zich inspannen om een university college binnen hun grenzen te krijgen, Deventer daarvoor ongevoelig lijkt te zijn", stelt het College van Bestuur.

Drie 'idealistische investeerders' waren namelijk bereid de abdij en de omliggende landerijen in Diepenveen voor 5 miljoen euro aan te kopen. Ze zouden hun rendement willen halen uit biologische landbouw op de 50 hectaren grond en de gebouwen ter beschikking willen stellen aan de GGU. De komst van de GGU was hierbij wel een nadrukkelijke voorwaarde.

Geen kans gehad mee te dingen
Maar Sion werd verkocht aan stichting Nieuw Sion, waarmee het een soort klooster blijft en geen universiteit wordt. "Een begrijpelijke keus, want het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. De GGU had echter graag de gelegenheid gehad - maar die is haar niet gegund - om in deze zaak überhaupt mee te dingen", aldus het College van Bestuur, dat daarbij aangeeft dat de verkoop daarmee wellicht 1,5 miljoen euro meer had kunnen opleveren.

De GGU stelt dat zij bewust buiten het proces is gehouden. "Dat de abt van Sion in dezen voor een religieuze invulling gekozen heeft, ligt in de lijn der verwachtingen. Dat hij zich daarbij via zijn zaakwaarnemer heeft kunnen beroepen op de nu al negen jaar durende poging van de gemeente Deventer om de GGU overal buiten te houden en als privéhobby te laten uitsterven, is voor vele prominenten van buiten Deventer steeds onbegrijpelijker, maar het is wel de feitelijkheid. Nu zich een unieke gelegenheid bood om buiten de gemeente om toch tot de realisering van een rudimentaire universiteit te komen, was er weer geen enkele, al was het maar morele, steun vanuit de gemeente Deventer."

Toekomst buiten Deventer
Inmiddels beraadt de GGU zich op haar toekomst, die ook buiten Deventer kan liggen. Feit is dat zij niet veel langer met haar bibliotheek van circa 50.000 boeken ingepakt kan blijven zitten in enkele klaslokalen van een voormalig schoolgebouw. De GGU onderzoekt nu alle opties voor de toekomst, inclusief een vertrek uit Deventer.

Foto onder: Voorzitter Jeroen Buve (rechts) en secretaris Sybrand Buve (midden) van de GGU op bezoek in Abdij Sion. (Foto: Harry Mulder)

|Doorsturen

teleurgestelde burger

2016-01-21 20:43:16

Stichting IJsselllandschap als grootgrondbezitter gedraagt zich net zo feodaal als het haar zelf uitkomt ten koste van democratische principes. Het lobbywerk heeft goed zijn best gedaan en het is jammer dat er (weer) niet eerlijk gespeeld is. Zoals zoveel waar de gemeente Deventer bij betrokken is.

betrokken burger

2016-01-22 13:40:02

IJssellandschap begint zo langzamerhand een flinke waslijst op te bouwen van projecten die niet helemaal koosjer zijn. Wanneer wordt deze club gestopt?

Harry

2016-01-25 16:42:22

@boze & betrokken burger

Wat is er precies niet helemaal koosjer met de rol van IJssellandschap? Men heeft gewoon meegedaan in een biedprocedure, partijen bij elkaar gebracht die voor de monniken aantrekkelijk waren en ook nog concurrerende bieding kunnen doen. Dat GGU teleurgesteld is en nu huiliehuilie op de gang doet begrijp ik wel, maar daarom is nog niks mis met de IJssellandschap. De cisterciënzers waren de eigenaars dus zij bepalen met wie ze zaken doen en niemand anders.

Uw reactie