Deventer

JOP Oostriklaan iets verplaatst en kleiner

De jongeren ontmoetingsplek (JOP) aan de Oostriklaan wordt iets verplaatst en wat kleiner dan nu. De afgelopen week heeft het college een bouwvergunning aangevraagd voor de nieuwe JOP. Als deze vergunning is verleend, verdwijnt de JOP op de huidige plaats en komt er iets verderop een nieuwe, kleinere JOP.

De nieuwe JOP voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en de richtlijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin geadviseerd wordt een JOP op 50 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning te plaatsen. Met de JOP’s wil de gemeente Deventer jongeren een eigen plek in de wijk geven.

Enige tijd terug dienden de omwonenden van de JOP een bezwaarschrift in bij de gemeente, omdat zij vinden dat de huidige JOP te dicht bij de woningen staat en te groot is. De bezwaarschriftencommissie gaf de omwonenden hierin gelijk. Met het verplaatsen en verkleinen van de JOP, geeft het college gehoor aan het advies van de bezwaarschriftencommissie.

De JOP aan de Oostriklaan voorziet in de behoefte van jongeren in de wijk. Om het overleg tussen jongeren en omwonenden te stimuleren en de overlast rondom de JOP bespreekbaar te maken is een structureel overleg gevoerd. Jongeren, omwonenden en partijen als de wijkopbouwwerker, de politie en de gemeente maken deel uit van dit overleg. Ondanks het overleg bleven omwonenden overlast ervaren.

De gemeente heeft steeds geprobeerd om de situatie rondom de JOP samen met de betrokkenen op te lossen. Zo is aan de wijkbewoners gevraagd met alternatieve locaties te komen voor een JOP. Er is een ‘Eigen Kracht Conferentie’ georganiseerd, waarbij alle betrokkenen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter konden meepraten met als doel om met een breed gedragen plan te komen. Uit beide initiatieven zijn nog geen betere alternatieven gekomen. Ter voorkoming van verdere juridische procedures dient het college nu wel een besluit te nemen.

Woensdag worden de omwonenden van de JOP aan de Oostriklaan geïnformeerd. Wanneer de nieuwe JOP is geplaatst, blijft het Jeugdnetwerk een belangrijke rol spelen in het toezien op jongeren en het beperken van mogelijke overlast. In het Jeugdnetwerk werken gemeente, politie en jeugdwerk nauw met elkaar samen en kunnen zo ook snel passende maatregelen treffen wanneer de situatie daarom vraagt.