Diepenveen

Boxbergerweg in Diepenveen krijgt maatregelen tegen snelheidsovertreders

De gemeente gaat één of meerdere 'attentieverhogende maatregelen' toepassen om snelheidsovertredingen op de Boxbergerweg in Diepenveen tegen te gaan. Een grootschalige herinrichting zou het meeste effect hebben, maar hiervoor is momenteel geen geld beschikbaar.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Deventer GroenLinks-fractie.

GroenLinks stelde de problemen aan de kaak die gebruikers en omwonenden van de Boxbergerweg ervoeren. De gemeente erkent dat de problemen er zijn, maar benadrukt dat ze niet eenvoudig op te lossen zijn.

Maatregelen
"Van kleinschalige maatregelen zoals het aanbrengen van extra bebording, of markering, visuele versmallingen en dergelijke verwachten wij maar een beperkt effect", schrijft het college van Burgmeeester en Wethouders. "Dit neemt niet weg dat het college de komende periode een of meerdere attentie verhogende maatregelen toepast om onder andere de reguliere weggebruiker te wijzen op de geldende maximale snelheid."

GroenLinks vroeg ook naar een duurzame oplossing om de gemiddelde snelheid omlaag te brengen. Volledige herinrichting zou die oplossing zijn volgens het college. De kosten daarvoor zijn momenteel echter te hoog.

De snelheid op de Boxbergerweg is meerdere malen met de politie besproken. De Boxbergerweg
heeft bij de politie een verhoogde prioriteit qua planning van controles.

|Doorsturen

Uw reactie