Deventer

waterschap Drents Overijsselse Delta

Drie Deventenaren verkozen als algemene bestuurders

Piet de Noord uit Deventer, Erik Smeenk uit Diepenveen en Jos Pierey uit Deventer zijn verkozen als algemene bestuursleden van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Pierey heeft een geborgde zetel voor bedrijven. Het centraal stembureau van Reest en Wieden heeft gisteren de algemene bestuursleden (categorie ingezetenen) benoemd.

Van de 29 zetels worden 21 zetels bezet door de in maart gekozen bestuursleden van beide waterschappen. In het nieuwe bestuur komen de partijen Water Natuurlijk (5 zetels), CDA (5), VVD (3), ChristenUnie (3), Algemene Waterschapspartij (2), PvdA (1), Sallandse Gemeentebelangen (1) en SGP (1). Ook de kandidaten voor de geborgde zetels van de fractie ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen zijn bekend.

De benoemde kandidaten dienen uiterlijk tien dagen na hun benoeming aan te geven of ze hun benoeming aannemen. In de vergadering van 27 oktober onderzoekt het Algemeen Bestuur van Reest en Wieden de geloofsbrieven en beslist het over toelating. De beëdiging vindt vervolgens plaats in de eerste vergadering van het algemeen bestuur van het nieuwe waterschap op 4 januari 2016.

|Doorsturen

Uw reactie