Diepenveen

Geen klinkers, maar asfalt in Dorpsstraat

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp Dorpsstraat Diepenveen wordt uitgegaan van een rijbaan in asfalt in plaats van klinkers. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

In mei van dit jaar presenteerde de gemeente een schetsontwerp aan de inwoners van Diepenveen voor de herinrichting van de Dorpsstraat. Hierbij was uitgegaan van een rijbaan in klinkers. Op de avond van de presentatie bleek al dat de meningen over klinkers of asfalt waren verdeeld.

0De gemeente hield aansluitend een enquête onder direct aanwonenden om te peilen wat de voorkeur van de aanwonenden is. Een meerderheid van de aanwonenden heeft een voorkeur voor asfalt. Onder winkeliers in de Dorpsstraat is dezelfde enquête gehouden. Van hen is een meerderheid voor klinkers.

Er zijn goede argumenten voor beide soorten verharding. Zo vergroten klinkers de beeldkwaliteit, terwijl asfalt geluidsoverlast voorkomt. Er is echter geen overtuigende reden om de bestaande situatie aan te passen. Om die reden blijft de bestaande asfaltverharding ook in de nieuwe situatie het uitgangspunt.

|Doorsturen