Diepenveen

GL: Nieuwe enquête Dorpsstraat Diepenveen

De gemeente Deventer heeft recent besloten om de Dorpsstraat in Diepenveen opnieuw te asfalteren en heeft niet gekozen voor klinkerbestrating. Een initiatief van een aantal voorstanders van klinkers had volgens de gemeente niet geleid tot het herzien van de mening van minimaal drie huishoudens uit de straat.

Uit de peiling van de initiatiefnemers blijkt echter ook dat huishoudens die eerst geen mening hadden of de enquête niet hadden ingevuld, nu zijn overtuigd van klinkers. Ook is de peiling niet volledig omdat niet iedereen zijn mening heeft kunnen geven. GroenLinks vraagt het college om opheldering over de methode en interpretatie en stelt voor om zekerheidshalve een nieuwe enquête uit te schrijven. Volgens GroenLinks is de bestratingskeuze van het winkelgebied van Diepenveen een belangrijke keuze voor de toekomst die niet afhankelijk mag zijn van een momentopname.

De keuze voor asfalt is gebaseerd op een schriftelijke enquête uit 2010 onder aanwonenden en ondernemers. Hoewel de uitslag van de enquête niet overtuigend een voorkeur gaf voor asfalt of klinkers, heeft het college in 2010 de knoop doorgehakt en gekozen voor asfalt. Een aantal voorstanders van klinkerbestrating kreeg echter de kans om de aanwonenden te overtuigen:

Als minimaal drie huishoudens hun mening zouden herzien dan zou er opnieuw een enquête worden uitgeschreven. Uit een nieuwe peiling bleken er meer voor- dan tegenstanders van klinkerbestrating te zijn. Echter; er hadden slechts twee huishoudens hun mening bijgesteld dus één huishouden te weinig om een nieuwe enquête uit te schrijven.

In de nieuwe peiling zijn echter ook voorstanders benaderd die kennelijk destijds de enquête niet ingevuld. GroenLinks vindt het gekozen criterium van twee huishoudens arbitrair maar vindt bovenal de onderzoeksmethodiek discutabel nu een plan afhankelijk is van het al dan niet thuiszijn van één aanwonende. De herinrichting van de Dorpsstraat vraagt immers een goed onderbouwde en duurzame keuze en mag niet afhankelijk zijn van amateurstatistiek. Raadslid Tjeerd van der Meulen: “ Het college heeft een soort micro-referendum in de straat gehouden. Wij vinden de methode discutabel maar veel belangrijker: de resultaten moeten wel representatief zijn en goed worden geïnterpreteerd.”

Om aan alle onduidelijkheden een eind te maken stelt GroenLinks voor dat de gemeente een nieuwe schriftelijke enquête uitvoert.

|Doorsturen