Diepenveen

GroenLinks wil Boxbergerweg in Diepenveen aanpakken

De Boxbergerweg in Diepenveen laat aan veiligheid nogal wat te wensen over. Dat stelt de Deventer fractie van GroenLinks. Volgens raadsleden Carlo Verhaar en Tjeerd van der Meulen wordt in veel gevallen de maximumsnelheid van 50 km/u ruimschoots overschreden.

GroenLinks stelt dat de weg op dit moment zodanig gesitueerd en ingericht is dat het lijkt op een weg buiten de bebouwde kom. "Aanwonenden constateren dat de maximale snelheid in veel gevallen ruimschoots wordt overschreden, met negatieve gevolgen voor de veiligheid en geluid- en trillingoverlast", aldus Verhaar en Van der Meulen.

Maatregelen
De raadsleden willen inzicht in de mogelijke duurzame maatregelen die de weg veiliger kunnen maken. Daarvoor zijn vragen gesteld aan het college. De 'Groenen' opperen diverse oplossingen zoals: herhalingsborden, extra belijning/attentie-lijnen op de weg, sluizen, visueel smaller maken van de weg, bewustwording met snelheidsregistratie en extra snelheidscontroles.

Wat de financiële gevolgen van die maatregelen zijn wil GroenLinks in kaart krijgen van het college.

|Doorsturen

Uw reactie