Diepenveen

Kandidaat PS: Wybren Bakker (D66)

Op woensdag 18 maart gaan we naar de stembussen om te stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Groot Salland. De komende weken presenteren deelnemers uit de regio aan de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel zich. Vandaag: Wybren Bakker uit Diepenveen van D66.

“Waarom een stem op mij? Omdat ik mee het verschil wil en kan maken en met een team aan deskundige D66-ers invloed in de Staten van Overijssel zal uitoefenen, zodat Overijssel mooier en beter wordt.”

“D66 zet in op meer banen, minder lasten en beter onderwijs! Daar maken we ons hard voor. Hoe Overijssel er mede door D66 over 4 jaar uit ziet? Zo mooi als nu, maar met meer ruimte voor inwoners om mee te doen. Er is dan een sterke toename van duurzame energiewinning uit zonnepanelen, wind en andere technieken gerealiseerd. Het openbaar vervoer is vraaggericht behouden in de dorpen en culturele voorzieningen zijn versterkt met nieuwe spraakmakende initiatieven. Het toerisme heeft een krachtige impuls doorgemaakt en zwakke en risicovolle verbindingen voor fiets, auto, trein en schip zijn in onze provincie aangepakt. Er is meer samenwerking over de provinciegrens en er is goed op de provinciale centen gelet. De natuur heeft meer ruimte gekregen en Natura 2000 is in nauwe afstemming met de gebruikers (landbouw en natuurorganisaties) doorgezet.”

“Waarom mensen D66 moeten stemmen? Omdat D66 dé partij is die met mensen dus het verschil wil, kan en zal blijven maken. Ook in de Staten van Overijssel.”

Wybren Bakker (Diepenveen)

Nummer 2 D66

|Doorsturen