Diepenveen

Skatebaan één groot fiasco

Al sinds 2005 houdt een geplande skatebaan op het grasveld aan de Brinkerincklaan in Diepenveen de gemoederen bezig

. In 2010 is uiteindelijk met de aanleg gestart en de baan is in het voorjaar 2011 opgeleverd. Aanstaande woensdag spreekt de raad over de extra kosten die zijn gemaakt: 65.000 euro.

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat er zoveel extra geld is besteed aan deze skatebaan en zal de wethouder kritisch aan de tand voelen over de gang van zaken. Volgens GL had het geld beter besteed kunnen worden aan een echt skatepark voor een bredere doelgroep. GroenLinks vindt voldoende speelruimte voor de jeugd erg belangrijk maar vindt ook dat er voldoende draagvlak bij omwonenden moet bestaan en dat er duidelijk met hen wordt gecommuniceerd.

De skatebaan aan de Brinkerincklaan in Diepenveen heeft GroenLinks nooit een gelukkige keuze gevonden omdat de baan op korte afstand van woningen ligt en het de vraag was of er op deze plek wel behoefte is aan een skatebaan. Vorig jaar heeft GroenLinks nog voorgesteld om de behoefte op deze plek eerst te peilen met een mobiele skatebaan.

De skatebaan blijkt nu 65.000 euro duurder te zijn uitgevallen. Dit bestaat uit meerwerk van de aannemer (40.000 euro), extra ambtelijke kosten door juridische procedures (10.000), schilderwerk skatebaan (5.000) en extra beplanting en fietsenstalling (10.000). GroenLinks noemt de extra ambtelijke kosten vanwege de procedures wrang: “Vorig jaar was plotseling een bezwaarprocedure geschrapt en dat had juist kosten moeten besparen. Dit leidde echter tot zoveel protest bij omwonenden dat zij andere juridische wegen zijn ingeslagen. Nu blijkt goedkoop toch duurkoop te zijn”. De fietsenstalling en beplanting zijn duur en nog niet aanwezig en alleen de rand is groengeverfd om de skatebaan enigzins in te passen in de omgeving. “Daarnaast roepen de meerkosten van 40.000 euro veel vragen op. In deze tijd waarin veel pijnlijke bezuinigingskeuzen moeten worden gemaakt, is dit een bedrag waar je niet zomaar aan voorbij kunt gaan.” De wijze van besluitvorming en de communicatie waren al een fiasco. Nu blijkt de skatebaan ook nog financieel een fiasco te zijn.

Volgens GL had het geld beter besteed kunnen worden aan een groter opgezet skatepark op grotere afstand van woningen waarvan ook jongeren uit andere wijken gebruik kunnen maken. Het skatepark De Leesten in Zutphen of sk8park in Amersfoort zijn goede voorbeelden voor een stoer en volwassen skatepark waar je alle leeftijdsgroepen mee bereikt.

|Doorsturen