Lettele

Definitief geen slibstort in Linderveldplas

De slibstort en verondieping van de Linderveldplas in Lettele gaat niet door. De gemeente Deventer volgt daarmee het advies van de bezwaarschriftencommissie. Ook een deskundigencommissie van minister Cramer heeft geoordeeld dat de bedenkingen over het storten terecht zijn.Omwonenden zijn al lang tegen de stort en hebben al allerlei protestacties gehouden.

In eerder stadium had de gemeente Deventer wel toestemming verleend voor het storten van vervuild slib in de Linderveldplas. Na protestacties van bewoners over onder andere het milieu volgde onderzoek en werd de stort tijdelijk door de raad verboden. Dat verbod is nu, op advies dus van de bezwaarschriftencommissie, definitief. Kijk voor meer berichtgeving in het dossier op Salland Centraal.

|Doorsturen