Diepenveen

Mogelijk extra lichtmasten en parkeerplaatsen

Sportpark Diepenveen krijgt nieuwe kunstgrasvelden

Het sportpark van DSC Diepenveen kan rekenen op twee nieuwe kunstgrasvelden. Daarnaast wordt er gekeken naar plaatsing van een aantal lichtmasten en de mogelijke aanleg van extra parkeerplaatsen. Doordat de komst van tennisvereniging De Schapekolk van de baan is, hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast.

Dat heeft het college van B&W laten weten aan omwonenden van het sportpark.

Met De Schapekolk is afgesproken dat zij de Raad van State en de gemeente zullen verzoeken om intrekking van het bestemmingsplan Sportpark Diepenveen, omdat de behoefte voor uitbreiding van het sportpark niet langer aanwezig is. "Wij verwachten dat hierdoor het bestemmingsplan niet onherroepelijk zal worden", schrijft het college.

De Raad van State besluit hierover uiteindelijk. Het niet onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, mogelijk door vernietiging van het bestemmingsplan, houdt in dat het oorspronkelijke bestemmingsplan voor het sportpark weer geldt. De uitbreiding aan de zuidzijde van het sportpark en het toevoegen van de tennisactiviteiten op het Sportpark zijn hiermee van de baan.

Kunstgras, lichtmasten en parkeerplaatsen
De voetbalvereniging krijgt nog wel enkele aanpassingen op de velden. De twee hoofdvelden worden voorzien van kunstgras. Hiervoor is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig. Rondom deze voetbalvelden is het wenselijk dat lichtmasten worden geplaatst met een hoogte van vijftien meter. Voor de lichtmasten moet een omgevingsvergunning worden verleend. Naar verwachting zal binnenkort een omgevingsvergunning voor de lichtmasten worden aangevraagd. Tenslotte wordt onderzocht of aanleg van extra parkeerplaatsen wenselijk is en op welke wijze dit kan worden uitgevoerd.

|Doorsturen

Uw reactie