Algemeen

Een persoonlijk goed doel

Er wordt heel wat afgeknutseld door de vrouwelijke kant van de Hoonhorster familie Eilert. Regelmatig komen de zussen, tantes en nichtjes bij elkaar om kaarten, schilderijtjes of sieraden te maken. De huisvlijtproducten worden door hen persoonlijk verkocht op markten en braderieën in de regio. En de opbrengst? Die is voor het werk van wijlen zuster Lucille.

In de jaren zestig vertrok tante Anna Eilert alias zuster Lucille als missionaris naar Kenia en werkte daar drieëntwintig jaar op een missiepost in Kilgoris. Pas vlak voor dood realiseerden Lucia Kroes en haar zussen zich pas hoe belangrijk het werk was dat hun tante daar heeft gedaan. “Ik werd ooit aangesproken door iemand die een bedrag wilde schenken aan een goed doel. Deze persoon vroeg mij of ik contact kon leggen met de missiepost in Kilogoris, omdat mijn tante daarvan deel heeft uitgemaakt”, vertelt Lucia Kroes. “Toen ik hiernaar bij haar informeerde, bleek mijn tante ook na haar pensionering, toen ze allang terug was in Nederland, nog altijd geld in te zamelen voor het weeshuis in Nairobi. Juist toen ik hierover meer wilde weten, overleed mijn tante.”

Sr. Lucille Memorial Fund

Via via kwam Lucia toen in contact met de Afrikaanse zuster Sabina Magabe, die bevestigde dat zuster Lucille haar altijd geld heeft gegeven voor een weeshuis in Nairobi. Dat vond de familie Eilert zo bijzonder dat ze het initiatief besloten voort te zetten en hiervoor een stichting in het leven riepen, die ze naar hun tante noemden: het Sr. Lucille Memorial Fund. “De zusters runnen onder andere een school voor kinderen uit de sloppenwijken. Hier krijgen ze niet alleen les, maar ook een goede maaltijd en een medische verzorging. Ze proberen op deze manier ook om kinderen uit de prostitutie te houden. Daarnaast geven ze Bijbelstudie en helpen aidskinderen in hun polikliniek. Kortom, teveel om op te noemen”, vertelt ze.

Gouden handel

In de loop der jaren heeft de familie al heel wat geld bij elkaar gesprokkeld. “Ons grootste succes was de tweedehandssieradenactie. We zamelden tweedehandssieraden in bij collega’s, vriendinnen en mensen uit Hoonhorst en verkochten die vervolgens op allerlei markten. Dat bleek letterlijk een gouden handel”, lacht Lucia. “En de sponsorloop die we hier op school hebben georganiseerd, leverde ook heel wat op.” In al die tijd werd de band tussen de Afrikaanse zuster Sabina en Nederlandse Lucie steeds hechter en zeker nu Sabina vijf jaar in de congregatie van De Kleine Zusters van de Heilige Jozef in Heerlen woont en werkt, zien ze elkaar regelmatig. “Hierdoor weten we ook dat het geld absoluut niet aan de strijkstok blijft hangen”, zegt Lucia en slaat een map met pasfoto’s en brieven open. “Kijk, van iedere student die dankzij onze bijdrage kan studeren, krijgen we een foto en een naam en adres en studiegegevens. Ook krijgen we regelmatig brieven van hen, waarin ze ons op de hoogte houden van hun vorderingen. Dat maakt het allemaal erg persoonlijk.”

Eenmaal per jaar gaat zuster Sabina op werkbezoek naar Afrika en vroeg de

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant
Agenda

Weer