Algemeen

Gerlant: Rondweg Mariënheem

Mariënheem krijgt een rondweg. Tenminste, die ambitie heeft de raad in Raalte unaniem uitgesproken. Hoe ze dat gaan betalen weten ze nog niet, want het geld hebben ze niet. 

Waar hij precies moet komen is ook niet besproken, er zijn al eens plannen gemaakt over mogelijke tracés maar voor hetzelfde geld veranderen die nog weer. Voor de duidelijkheid: De meerjarenbegroting van RWS staat vast tot 2028 en daar staat geen rondweg voor Mariënheem in.

Zomaar een van de 26 moties en amendementen die langskwam op de jaarlijkse begrotingsvergadering. De vergadering is elk jaar weer een ‘feestje’(politiek gezien dan). Het college bereidt de begroting voor, timmert dat dicht met haar coalitieakkoord in het achterhoofd en presenteert het plan. En natuurlijk wordt er ook zo hier en daar wat voorgekookt in de wandelgangen bij de eigen achterban. De vergadering zou in theorie niet langer dan een halfuur te hoeven duren.

Elk jaar weer trap ik er in. Neem me zelf voor de eerste ronde over te slaan. De grootste partij begint met een lofzang over wat er allemaal wel zo goed is gegaan, de tweede en de rest komen daar achteraan met een zelfde soort verhaal. Als je een uur later alles zou samenvatten op een A4tje komt dat op hetzelfde neer en weet je meer dan na de retorische betogen.

Het is een voortvloeisel uit de oude tijd, toen de kiezer nog geen internet en social media had en haar informatie voornamelijk uit de krant haalde. Tegenwoordig kijken de mensen die belangstelling hebben de vergadering even terug, skippen dan de eerste twee uur. Of, ze zoeken op de gemeentelijke site onder besluiten uit de raad. Daar staat in 220 woorden wat in 6,5 uur is besloten.

Zelfs Martin Vink van de Stentor bleek dat te beseffen. Hij zat maar een beetje voor zich uit te kijken. Als de echte vakman het al niet wist, wat moest ik dan nog? Ik ben weer ‘ouderwets’ mijn waarnemingen op twitter gaan spuien. “Een beetje commentaar zitten geven” noemde de burgemeester dat pas met een lach. Het is mijn notitieboekje. Hashtag #raadraalte en daar vindt u wat ongenuanceerder dan hier en soms met steekwoorden wat er in de raadzaal gebeurd de laatste jaren. Kleine kanttekening: de #kleutervanderaad is niet de jongste en niet de kleinste van de raad maar iemand zonder sociale media.

Die andere 25 moties? Ingediend door de oppositie om een langzame dood te sterven. Sommigen twijfelden aan de werking van de democratie, maar daar is niks mis mee. De meerderheid heeft gesproken. Na zes en een half uur viel de hamer om nog net even een gezamenlijk statement te maken richting Mariënheem. Op korte termijn inzet op verbeteringen in het dorp, op langere termijn een rondweg. De financiering, ruim 8 miljoen, werd na de hamerslag nog even aan gewerkt.

Ze gaan samen naar Den Haag om te lobbyen voor meer geld voor de N35, ‘ze’ dat zijn dan de politici die onderdeel zijn van een landelijke club, en dan vooral die nu in de nieuwe regering zitten. De lokalen die mochten niet mee, die hadden daar niks te zoeken. Die lokale partijen vraag ik dan bij deze mee (en als die anderen ook mee willen? Graag). Twaalf december, de Klomp in Vilsteren. Politiek spreekuur van CDA-er Maurits von Martels en VVD-er Malik Azmani. Om de zes weken houden ze een bijeenkomst om als kamerleden uit de regio in de regio zichtbaar te zijn. Laten we eens beginnen om die ‘lokale Hagenezen’ te doordringen van nut en noodzaak van ons probleem voor dat ‘we’ in Den Haag verdwalen. Dat is namelijk wat al die andere partijen in de regio ook doen.

De N348 en de N34 bijvoorbeeld, die lobbyisten kom je in Vilsteren tegen en zijn ‘ons’ nu al een stapje voor. De gezamenlijke plaatselijke belangen zien de noodzaak daar wel van in en gaan mee. Een vervolgstap zou kunnen zijn om alle acht Overijsselse kamerleden van net welke kleur in februari uit te nodigen en mee te nemen langs het tracé. Niet een ieder voor zich hoe verleidelijk dat in de komende verkiezingsretoriek ook is, maar samen sterk. Ik weet zeker dat de kiezer een gat in de lucht springt en dat in maart beloont als ze zich oriënterend via sociale media door jullie verkiezingsprogramma van een A4tje heen wurmt.

Die rondweg en de begroting van RWS tot 2028? Daar is makkelijk een gat in te schieten. Samen, dat wel. ‘Bottum up’ was een speerpunt in de verkiezingsprogramma’s van 2014. De plaatselijke belangen zijn u al voor gegaan.

gerlant@sallandcentraal.nl

|Doorsturen

lampi

2017-11-12 20:05:16

er moer een rondweg om marienheem komen.

is al een goeie start.

dat het geld er nu niet is? geen probleem, tegen de tijd dat het werkelijkheid word zal het verre van voldoende blijken als het er wel was.

voor je alle neuzen de zelfde kant op hebt voor realisatie ben je, zoals uit ervaringen blijkt, 10-20 jaar verder.

tegen die tijd heb je ook beter zicht op de kosten en de financiering regelen.

ach ja en die 6,5 uur lullen om te vertellen wat op een half a4tje past?

tja dat is politiek en zijn wij niet voor in de wieg gelegd.

jan

2017-11-13 11:54:38

De band beluisterd en inderdaad het college en de college partijen hebben geen enkele ambitie. Het blijft gewoon: heel Raalte laat een plas en alles blijft zo als het was.

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer