Algemeen

Poll: Iedere gemeente moet zich aansluiten bij statiegeldalliantie!

Eén kleine week geleden kwam Hans de Kort met een brief die gericht was aan de raadsleden en het college van Burgemeester en Wethouders van Raalte. Daarin sprak hij zijn vraag uit waarom een gemeente als Raalte niet aan is gesloten. Hij schreef: “Twee maanden geleden diverse maatschappelijke organisaties uit Nederland en Vlaanderen de krachten gebundeld om de regeringen in beide landen ertoe te bewegen statiegeld op PET-flessen en blikjes in te voeren. Waaronder ook waaronder onze buurgemeenten Zwolle, Olst-Wijhe en, vorige week, ook Dalfsen.”

Hij kijkt er raar van op dat er nog geen actie is gevoerd. Omdat hij naar eigen zeggen denkt dat de meerderheid van de gemeenteraad grote waarde hecht aan het verbeteren van het milieu. Het artikel inclusief de brief van Hans de Kort is te lezen op Salland Centraal ‘Hans de Kort pleit voor aansluiting Raalte bij statiegeldalliantie’.

Onder het artikel is nog een discussie te lezen tussen onder andere Hans de Kort en Bert Terlouw, gemeenteraadslid D66 Raalte. Zijn partij het idee wel steunen, maar omdat hij weet dat zusterfracties niet achter het idee stonden heeft hij besloten er verder geen tijd aan te besteden.
Wij zijn benieuwd naar uw mening. De poll van deze week luidt:

Iedere gemeente moet zich aansluiten bij statiegeldalliantie!

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

 

Poll van vorige week: Ik ga stemmen op 21 maart
Het lijkt erop dat de meeste inwoners van Salland en Vechtdal gaan stemmen op 21 maart. Maar liefst 80,8% zegt dat zij gaan stemmen op 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is vaak lager dan de opkomst bij landelijke verkiezingen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst slechts 54%.

|Doorsturen

Raalte Natuurlijk

2018-02-13 14:35:31

Raalte Natuurlijk: Laat iedereen zijn afval mee naar huisnemen!

Zwerfafval is pas zwerfafval als iemand van het van zich af gooit. Raalte Natuurlijk wil proberen het voor elkaar te krijgen dat iedereen het normaal gaat vinden dat je afval mee naar huis neemt. Je kunt beter praten over voorkomen van zwerfafval dan over hoe je het opruimt.

Feitelijk doet de gemeente Raalte niet zo veel om afval langs de straat en in de berm te voorkomen. Zo eens in de vijf jaar is er een grootschalige publiekscampagne. Een tijdje terug zijn veel kleine afvalbakken vervangen door weinig groten. Want dan hoef je minder vaak leeg te halen, was het argument. Wat dat met zwerfafval deed, daar was niet over nagedacht. En recent heeft de raad nog voor het zo goedkoop mogelijk houden van zo vaak mogelijk de grijze container aan de weg zetten gestemd.

Allemaal acties aan de achterkant van het systeem: er is afval, hoe krijgen we dat weer opgeruimd. Waarom beginnen we niet vooraan met denken: voorkomen dat er afval ontstaat. Raalte Natuurlijk duikt graag dieper in de materie en wil proberen gedrag te veranderen. Om te beginnen zouden we dan in gesprek gaan met de mensen in Heeten die daar al jaren achtereen continu aandacht hebben voor zwerfvuil!!! Hulde.

Een landelijke actie om statiegeld op flesjes en blikjes in te stellen in de gemeenteraad niet eens in stemming gebracht omdat alleen D66 en Burger Belangen de motie zou steunen. CDA, VVD, SP en PVDA zagen er niks in. Hun collega’s in andere gemeenten ondertekenden de petitie wel. We vinden het pijnlijk dat deze landelijke partijen in andere gemeenten wél de noodzaak zien en in Raalte niet.

Voor de helderheid: de petitie moet als een signaal naar de Tweede Kamer werken, die kort voor de gemeenteraadsverkiezingen stemt over de invoer van statiegeld. Gedachte achter dat statiegeld is dat de fabriek zijn eigen troep weer inneemt en dat de burger niet verleid wordt de boel van zich af te gooien. Voorkomen van zwerfafval dus.

Intussen heeft de gemeente wél een doelstelling: In 2020 75% hergebruik en minder dan 100 kg restafval per inwoner en in 2025 maximaal 30 kg restafval per inwoner. Je zou denken dat je ar dan beter maar vandaag mee kunt beginnen…


Raalte Natuurlijk wil het probleem bij de bron aanpakken. Niet een vuilnisbakje meer of minder. Geen blikvangers langs fietspaden. Niet om de vijf jaar een grote actie. Maar met z’n allen nadenken over ‘gewoon weer meenemen naar huis’. Wie doet er mee?

Harrie Kiekebosch
raaltenatuurlijk@gmail.com

Bert Terlouw

2018-02-13 14:57:18

De inleidende tekst hierboven klopt niet en is ook wat misleidend. 

"......Onder het artikel is nog een discussie te lezen tussen onder andere Hans de Kort en Bert Terlouw, gemeenteraadslid D66 Raalte. Zijn partij het idee wel steunen, maar omdat hij weet dat zusterfracties niet achter het idee stonden heeft hij besloten er verder geen tijd aan te besteden...."

De situatie; D66 had een paar maanden geleden het voortouw genomen om ook de gemeenteraad Raalte, en daarmee het college van B&W de alliantie oproep te laten ondertekenen. Dit is niet gelukt. De zusterfracties van D66 overal in Nederland hebben natuurlijk wel de oproep gesteund maar de Raalter fracties van o.a. CDA, VVD, PvdA, SP deden dit niet (of hadden grote moeite met de oproep). Alleen BurgerBelangen van Ben Nijboer steunde het in het vooroverleg en wilde mee ondertekenen

De vooraf gepeilde signalen die D66 kreeg van de andere partijen in Raalte waren dusdanig negatief dat de voorgenomen indiening van een motie vreemd aan de orde in de Raad geen enkele kans van slagen had in Raalte. Jammer !! Toch hoop ik dat de hernieuwde oproep ook andere partijen in Raalte doen inzien dat het juist goed is om aan te sluiten bij de alliantie 

@ Redactie Salland Centraal; Wel graag de lezers van juiste en genuanceerde informatie voorzien graag. 

Hn

2018-02-14 13:07:26

Wel vreemd dat Natuurlijk Raalte wel wijst naar anderen die iets niet goed doen, maar zelf met 0,0 concreet plan komt.

"Wil proberen het voor elkaar te krijgen" Hoe duidelijk kun je zijn.

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant
Agenda

Weer