Politiek

D66: 'Meer dan spoed met aanpassing van luchtruim'

De fractievoorzitters van de D66-afdelingen in Deventer, Olst-Wijhe en Raalte willen dat de landelijke D66 actie onderneemt aangaande Lelystad Airport. Jan Schuring (Deventer), Maartje Lof (Olst-Wijhe) en Bert Terlouw (Raalte) hebben hun partij middels een brief gevraagd 'een stevig standpunt' in te nemen in de Tweede Kamer. "Het wekt geen verbazing dat onze inwoners zich overvallen en in de steek gelaten voelen door de rijksoverheid."

"De milieueffectrapportage blijkt fouten te bevatten. De inmiddels afgetreden Staatssecretaris heeft dit recent erkend. De berekende geluidsproductie van de toestellen bleek onjuist te zijn. De feitelijke geluidsproductie van de toestellen ligt hoger waardoor de geluidshinder op de grond substantieel groter is dan waarmee met de milieueffectrapportage is gerekend. Wij vinden dit zeer ernstig. Van de overheid mag immers maximale inzet verwacht worden om met juiste gegevens te komen. "

De fractievoorzitters stellen voor om met 'meer dan spoed' te komen tot een aanpassing van het landelijke luchtruim, zodat vliegtuigen vanaf de start en naar de landing veel hoger kunnen vliegen dan de 1.800 meter waarvan nu wordt uitgegaan."Iedereen onderkent dat dit versnipperde systeem verouderd is en dringend moet worden aangepast. Herziening van het luchtruim had al jaren terug kunnen en moeten worden opgepakt, ter voorbereiding van verantwoorde inbedding van de vluchten van en naar Lelystad. Al met al vinden wij dat hier sprake is van een onzorgvuldig proces waar wij ons onmogelijk achter kunnen scharen."

|Doorsturen

Uw reactie
Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Algemeen

Uit

Digikrant


Agenda

Weer