Politiek

Provincie Overijssel wil meer groen en minder stenen in Overijsselse tuinen

De provincie Overijssel gaat zich aansluiten bij 'Operatie Steenbreek'. Deze landelijke campagne van gemeenten, waterschappen en particulieren pleit voor minder stenen en meer groen in tuinen. Het wil daarmee een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige, gezonde en groene omgeving. De provincie Overijssel is de eerste provincie die zich hierbij aansluit.

Overijssel sluit zich aan bij Operatie Steenbreek naar aanleiding van een motie van de GroenLinks Statenfractie. Door Operatie Steenbreek krijgt Overijssel toegang tot het landelijke platform voor kennisuitwisseling waarbij veel kennisinstellingen (Wageningen UR, Universiteit van Maastricht en Rijksuniversiteit Groningen) en maatschappelijke organisaties (onder andere Groei en Bloei en Vitale Groene Stad) zijn aangesloten. Bovendien gaat de provincie via Operatie Steenbreek bekendheid geven aan Overijsselse projecten voor vergroening en klimaatadaptatie.

“Operatie Steenbreek is een groot succes. Overal in Nederland doen gemeenten en groepen inwoners mee om in tuinen stenen te vervangen door groen. Die directe betrokkenheid van mensen is ook de sterke kracht van de campagne. Mensen gaan zelf aan de slag, in de eigen tuin, en zien en ervaren zo wat meer groen in hun dagelijkse leven doet. Voor de provincie een belangrijke reden om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. De provincie wil met Operatie Steenbreek ook andere overheden in Overijssel stimuleren om actief aan de gang te gaan met het vergroenen van steden en dorpen", zegt gedeputeerde Hester Maij

|Doorsturen

Uw reactie
Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Algemeen

Uit

Digikrant


Agenda

Weer