Uit

Renovatie schutsluizen bij stuwen Vilsteren en Vechterweerd van start

Op 23 oktober is is het waterschap begonnen met renoveren van de schutluizen in Vecht bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd. De verwachting is dat de renovatie tot 28 maart 2018 duurt. 

Hierdoor is in deze periode de scheepvaart langs de stuwen gestremd. Dit is ook met een scheepvaartbericht op www.vaarweginformatie.nl door Rijkswaterstaat bekend gemaakt.

Om hinder voor de pleziervaart te voorkomen voeren wij het onderhoud uit buiten het vaarseizoen. De passerende fietsers en voetgangers ondervinden geen stagnatie door de werkzaamheden.

De belangrijkste uit te voeren werkzaamheden zijn:
- vernieuwing alle sluisdeuren;
- revisie bedieningsmiddelen sluis;
- herstel metselwerk en voegen.

Inspectie en onderhoud
Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en scheepvaartbeheer op de Vecht. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de stuwencomplexen in goede conditie verkeren. Dit bereiken we door om de zeven jaar een inspectie uit te voeren gevolgd door uitvoering van het noodzakelijke onderhoud.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Politiek

Algemeen

Digikrant


Agenda

Weer