Raalte Regio

Opinie: Megastallen Mariënheem

Ik hoor het de Raalter collegepartijen (CDA /GemeenteBelangen) nog wanhopig roepen tijdens desbetreffende raadsvergaderingen: “We kunnen megastallen niet tegenhouden, want van het ‘mag’ van het bestemmingsplan.” 

Ik kan er nog kwaad om worden, want bestemmingsplannen ontstaan niet uit het niets. Bestemmingsplannen krijgen betekenis op het moment dat de gemeenteraad officieel vaststelt dat alles wat erin opgenomen is, overeenkomt met hun bedoelingen. Dus als megastallen niet kunnen worden tegengehouden, dan is dat de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. Niets meer en niets minder.

Dat geldt zeker voor wethouder Wagemans - daar is ie weer. Hij is immers portefeuillehouder en aanjager. Het zou hem en zijn volgers binnen de gemeenteraad dan ook sieren als zij zich niet zouden verstoppen achter een zielloos bestemmingsplan, alsof hen dat ook maar is overkomen. Wagenmans en de zijnen zouden eens lef moeten tonen door te zeggen dat zij grote voorstanders zijn van megastallen, dat ze hopen dat er nog vele gebouwd zullen worden in onze gemeente en dat ze er om diezelfde reden geen enkele waarde aan hechten dat al die stallen aan het zicht worden onttrokken met opgaande landschappelijke beplanting.

Zij die dat niet durven te zeggen, missen ruggengraat. Wagenmans vindt dat Straathof, “zoals iedere andere ondernemer”, in Mariënheem welkom is er zijn megastallen te bouwen. Maar wat krijgen we nou, mijnheer Wagenmans? Daar zit hem nu net de crux. Straathof ís niet als iedere andere ondernemer. Hij heeft in heel Duitsland beroepsverbod. De Rechtbank Magdeburg achtte vorig jaar onomstotelijk bewezen dat Straathof zich tegenover de hem toevertrouwde dieren, structureel, zwaar heeft misdragen. Ook achtte de Rechtbank, erger nog, het niet waarschijnlijk dat Straathof voor verbetering vatbaar is.

Het zal Wagenmans blijkbaar worst wezen.

Hans de Kort
Raalte

|Doorsturen

Dick de Vries.

2017-06-25 16:07:01

Ik ben het vaak niet eens geweest met de heer de Kort. Maar wat de megastallen betreft ben ik het 100% met hem eens.

Rob Poelman

2017-06-26 10:00:53

Dhr. de Kort is duidelijk middels zijn opiniestuk. Net zo duidelijk als zijn waarschuwing aan de voltallige gemeenteraad ten tijde van de beslujitvorming van het bestemmingsplan mbt. de bouwblokken agrarische bebouwing en de eventuele gevolgen hiervan. Het is simpel; feit is dat de Raalter gemeenteraad de deuren heeft opengezet voor de realisatie van megastallen. En jammer dat de Duitse jurisprudentie niet in heel Europa geldend is inzake beroepsverboden voor het houden van dieren.

Hendrik

2017-06-26 11:05:51

Er zit nogal veel verschil tussen het verlenen van een vergunning op basis van de normale procedure en groot voorstander zijn van megastallen. Ik wist niet dat oogkleppen leiden tot kortzichtigheid.

Hn

2017-06-27 16:19:29

Een raad bepaalt toch ook niet hoeveel tv's bij Expert mogen staan?

Hn

2017-06-28 14:37:34

Zolang CDA in Raalte (nog steeds) aan de macht is, zal er niets veranderen. Dat zal Wagenmans en zelfs Hans de Kort niet kunnen veranderen. 

Volgend jaar verkiezingen. Welke partij durft hierover een keihard ononderhandelbaar standpunt in te nemen?  Ik denk alleen eennkleine actiepartij, one issuepartij.

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant
Agenda

Weer