Olst-Wijhe Regio

CDA Olst-Wijhe vreest voor blokkade op lokale ontwikkelingen door uitbreiding Lelystad

De gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor de regio moeten beter doordacht worden. Dat stelt de CDA-fractie van de gemeente Olst-Wijhe met het oog op het debat in de Tweede Kamer over het vliegveld in Lelystad. 

"Meer geluidshinder en uitstoot van fijnstof bedreigen niet alleen de volksgezondheid, maar ook de lokale ontwikkelingsmogelijkheden van industrie, landbouw en toerisme",  aldus fractiewoordvoerder Elleke Steenbergen.

Door recente verschuiving van het stijgend vliegverkeer vanaf Lelystad richting de westelijke IJsseloever neemt de geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof in de gemeente Olst-Wijhe ernstig toe. In het onlangs goedgekeurde milieueffectrapport is berekend dat de normen van geluidshinder in de IJsselstreek net onder het wettelijke maximum blijven. Volgens het CDA Olst-Wijhe dreigen door stapeleffecten lokale bedrijven mogelijk in de knel te komen.

De extra geluidshinder als gevolg van het laagvliegen langs de kernen Marle en Welsum voor de gemeente Olst-Wijhe bedraagt volgens de laatste modelberekeningen 30 tot 35 decibel. Die toename moet volgens fractiewoordvoerder Elleke Steenbergen niet los gezien worden van bestaande overlast van bijvoorbeeld spoor, wegen en pleziervluchten vanaf Teuge. Bij elkaar opgeteld zouden de maxima voor geluidsnormen en de luchtkwaliteit kunnen worden bereikt. Deze cumulatie effecten zijn in de MER rapportage voor het grondgebied van Olst-Wijhe niet onderzocht. Een mogelijk effect is dat de industrie geen vergunning voor uitbreiding meer zal krijgen en landbouwbedrijven in de knel komen. Om nog maar te zwijgen voor de gevolgen voor bewoners en toeristen.

De nieuwe Omgevingswet biedt volgens het CDA Olst-Wijhe mogelijkheden voor een betere belangenafweging. Vanaf 2021 krijgen gemeenten verantwoordelijkheden van het rijk voor de openbare ruimte overgeheveld. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft recent gezegd in Gelderland en Overijssel proeven te willen houden met afstemming van nationaal en regionaal beleid. Steenbergen ziet graag de uitbreiding van vliegveld Lelystad voor Olst-Wijhe als proefcasus. ‘Ik vraag me af of door het vliegverkeer de gemeentelijke ambities op het gebied van energietransitie, bevordering van toerisme en verduurzaming van de landbouw in gedrang komen’, aldus Steenbergen.

|Doorsturen

Henkie

2018-05-13 08:53:46

Ik begrijp de zorgen wel, maar de reden waarom niet:

Vertel eens, hoe zou dat kunnen zitten met die toename van geluidsoverlast, Lelystad geeft naar verwachting een toename van zeg 35 decibel, en de maximale toelaatbaarheid wordt net niet overschreden. Stel dat we dan op piekmomenten op 50 decibel zitten.  En er komt dan een trein langs, die ook weer 30 decibel extra lawaai veroorzaakt. Dan zitten we toch nog steeds onder die norm ?  Wanneer het zou gaan over de maximale tijd dat we blootgesteld mogen worden aan een maximum geluidsoverlast , oke, dan snap ik het .

En fijnstof, ja Daar hebben we toch echt in de steden veeeeeeel meer last van. Daar vallen die paar agrarische bedrijven in deze buurt echt tegen in het niet, en die zijn meestal ook al goed bezig met het verminderen van hun uitstoot.

Succes ermee.

Henkie

2018-05-13 15:49:05

Sorry, et ontbreekt een woord, de afsluiting had moeten zijn: succes ermee, Don Quiche,

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer