Olst-Wijhe Regio

Ledenvergadering PB Den Nul-Fortmond Duur in BijRipperda

Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond Duur houdt dinsdag 26 september haar jaarlijkse ledenvergadering in BijRipperda. Ook het college van B & W van Olst-Wijhe is daarbij aanwezig. Voorafgaand aan de jaarvergadering bezoekt het college samen met het bestuur van Plaatselijk Belang DOBO Caravans aan de Rijksstraatweg 34.

Onderwerpen die tijdens de ledenvergadering aan de orde komen zijn onder andere de stand van zaken rondom het voortbestaan van de school de Holsthoek en de opruimacties. Na de pauze vertelt SallandDoet over haar activiteiten. Barbara Luijters van de gemeente Olst-Wijhe geeft informatie over energie-neutrale kernen. Ter afsluiting verzorgt Actiegroep HoogOverijssel een toelichting over de aanvliegroutes naar Airport Lelystad. De jaarvergadering begint om 19.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur.

|Doorsturen

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer