Olst-Wijhe Regio

Nieuw college voor Olst-Wijhe

Marcel Blind, Herman Engberink en Anton Bosch zijn de nieuwe wethouders voor de gemeente Olst-Wijhe. Zij werden maandagavond beëdigd. Het drietal dat eerder namens hun partijen GB, CDA en VVD het vorige college vertegenwoordigden. Zullen nu ‘kleurloos’ en mede namens D66, PvdA en GroenLinks deze taak vervullen. Basis voor deze vernieuwende constructie is het concept raadsakkoord ‘Samen verder’.

“Als gezamenlijke fracties willen wij in overleg met de samenleving over de inhoud en de uitvoering van dit hoofdlijnenakkoord, waarna het college een uitvoeringsprogramma vaststelt.Als rode draad door alle beleidsvoornemens en uitvoering lopen: mensgerichte benadering door de gemeente, menselijke maat en dus laagdrempelig, integrale benadering van beleid en uitvoering, vraaggericht werken met als uitgangspunt daarbij de ja-mits-houding. De inhoudelijke koers van de komende periode wordt gekenmerkt door een stevige focus op duurzaamheid en transformatie van het ruimtelijke domein. Wij vinden, dat wij stappen moeten zetten in de richting van het beter omgaan met energie (energietransitie) en het klimaat (klimaatadaptatie).Ondertussen gaan de ontwikkelingen in het sociaal domein door. De transitie is afgerond, de transformatie gestart. Wij hebben aan het akkoord in hoofdlijnen geen financiële paragraaf verbonden, omdat wij van mening zijn, dat de financiële vertaalslag het best kan plaatsvinden in het collegeuitvoeringsprogramma en de aansluiting daarvan op de bestaande planning- en controlcyclus. Afhankelijk van de financiële omstandigheden maken wij keuzes. Een exploitatiebegroting die structureel in evenwicht is, is daarbij het uitgangspunt.”

Het concept raadsakkoord werd door formateur Lidia Peters aan burgemeester Strien aangeboden en wordt de komende weken aan de inwoners voorgelegd voor inspraak en input. In de raadsvergadering van 16 juli wordt deze definitief vastgesteld.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer