Olst-Wijhe Regio

Toon: “Een school is meer dan een stapel stenen”

Toon Schuiling is gemeenteraadslid in Olst-Wijhe. Iedere week maakt hij u deelgenoot van zijn belevenissen. Ditmaal gaat het over de scholen Wijhe, Boerhaar, Olst, Boskamp en Den Nul. 

Van 11 basisscholen in Olst en Wijhe naar 2 clusterscholen. Een voor Wijhe en de Boerhaar bij de Capellenborg. Een voor Olst, Boskamp en Den Nul in de buurt van de Hooiberg. Met dit plan hopen de onderwijskoepels Mijn Plein en De Mare een antwoord te geven op de krimp van de basisscholen.


Het plan maakt veel los.

“Pak je kans op inspraak”, zo luidde de wervende uitnodiging van Plaatselijk Boerhaar. En dat bleek niet tegen dovenmansoren gericht. Ruim 100 plaatsgenoten verzamelden zich dinsdag, bij Logtenberg om over de onderwijsplannen te praten. Ik ben ook geweest. Als raadslid, als dorpsgenoot. Ik zat op de St. Jozefschool, onze kinderen bezochten de Tellegenschool.

De ongerustheid was groot. Veel te grootschalig die plannen. Weg eigenheid! Met het vertrek van de school verdwijnt ook het leven uit kernen en dorpen. Van waar dit plan? Het gaat nu toch goed! En, zo klonk het ook klip en klaar, waarom zijn wij niet eerder en beter geïnformeerd? Wij weten nog van niks! De zes aanwezige gemeenteraadsleden (van CDA, GB en PvdA) kregen dan ook de dringende opdracht mee om op maandag 8 mei flink op de rem te trappen. De plannen van Mijn Plein en De Mare prijken dan voor het eerst op de raadsagenda. Geen zorg, besluiten worden er nog niet genomen.

“Wat ik er van vond”, zo werd mij dinsdagavond bij de nazit gevraagd. “Mijn Plein en De Mare moeten met de ouders in gesprek”, zei ik. “Draagvlak ontstaat niet vanzelf”, voegde ik er aan toe. Maar daar kwam ik niet mee weg. “Eens, maar wat vind je van de clusterplanen?”, zo kreeg ik terug. Tamelijk dwingend.

Tja.

Ingewikkeld, dat is het. Er moet wat moet gebeuren. Dat staat voor mij buiten kijf. Onze scholen zijn gemiddeld 50 jaar oud. Er is leegstand, het leerlingenaantal daalt. Oude, half gevulde scholen zijn duur in onderhoud. Alles wat je daar extra aan uitgeeft, kun je niet uitgeven aan het onderwijs zelf. En dat onderwijs zelf staat voor mij voorop. Maar of dit moet leiden tot twee grote clusterscholen? Daar ben ik niet uit. Wellicht zijn er ook andere, minder vergaande, opties. Een soort van plan B.

En er is nog een punt dat door mijn hoofd spookt. Voor onderwijsorganisaties als Mijn Plein en De Mare is de school vooral een school. Een modern gebouw waarin goed onderwijs wordt gegeven. Maar voor kernen en dorpen is een school meer dan een stapel stenen. Dat werd mij dinsdagavond nog eens goed duidelijk gemaakt. Scholen zorgen voor leven op straat. Zorgen voor binding in kernen en dorpen. Zijn belangrijk voor de middenstand, zo merkte een aanwezige ouder tevens Langstraat ondernemer, dinsdagavond op. Even boodschappen doen en daarna de kinderen van school halen.

Dat het aspect leefbaarheid voor Mijn Plein en de Mare minder relevant is, vind ik logisch. Maar hoe daar mee om te gaan als gemeenteraadslid? Nogmaals, de kwaliteit van onderwijs staat voor mij voorop. Maar is dat het enige criterium? Moet elke kern en elk dorp zijn eigen school houden? Ook als dat wat meer in de papieren loopt?

Da’s best ingewikkeld. Wij zijn nog lang niet uitgepraat. Er is gelukkig nog tijd voor discussie. Ik ben benieuwd naar uw mening!

Toon Schuiling


Het hele plan “Antwoord op Krimp” lezen?
www.olst-wijhe.nl/besturen/nieuws/nieuws/2017/4/28/naar-een-passend-en-toekomstbestendig-onderwijsaanbod 

|Doorsturen

Patricia Doorn-Klein

2017-04-30 15:09:55

Ik heb al eerder mooie rapporten en cijfertjes gezien over de krimp.... en hopla.. weg was onze peuterspeelzaal Pinokkio op de Boerhaar. Ook van die prognose over vergrijzing en teruglopende kindaantallen is uiteindelijk niets gebleken. Kindercentrum de Bieënkorf moest gevuld worden, want daar lag een groter belang. Nu blijkt ook nog eens uit de prognoses in dit prachtige dure nieuwe rapport dat de Bongerd zelfs met groei te maken krijgt in plaats van krimp en staat er een prachtig, goed onderhouden gebouw centraal in ons dorp. Ik vraag mij wederom af wie er toch beter zullen worden van deze plannen... :-( #basisschool #deBongerd #Boerhaar

Sandra Bloemendaal

2017-04-30 17:09:36

Een rake opmerking een school is niet alleen maar een stapel stenen. En dat er wat moet gebeuren zullen de meesten ook inzien,  maar mijn inziens niet deze rigoreuze maatregel. Zoals ook Door iemand werd geopperd in de zaal dit Is een stadse oplossing voor een dorp. Fijn dat er nu meer over gesproken wordt en de diverse opties hopelijk goed bekeken worden. Het gaat niet zo zeer over perse je eigen kinderen, maar ook over eventueel de kinderen van je eigen kinderen. Ik vind het een belangrijke discussie die gevoerd moet worden. Waar zoveel mogelijk gehoord moeten worden van wat zij belangrijk vinden.

lampi spaar

2017-04-30 17:20:27

is het werkelijk zoveel goedkoper om 1 gebouw te realiseren voor bijvoorbeeld 1000 leerlingen i.p.v. 4 gebouwen voor elk 250 leerlingen?

neem hierin ook (zoals gerlant het mooi noemt) het toverwoord duurzaam mee.

hoeveel auto's gaan er dan tig kilometers extra rijden om de kinderen naar school te brengen, met verkeerschaos op de koop toe.

dat laatste boeit natuurlijk niet want dat is op kosten en verantwoording van de ouders en niet van de school.

Lisanne Ubels-Slinkman

2017-04-30 21:35:08

Een school is zeker meer dan een stapel stenen en dat geldt voor de scholen in de kleine dropen Boerhaar, boskamp en den nul helemaal.  De scholen maken een klein dorp leefbaar en houden het verenigingsleven leven in stand. Zonder die scholen zullen menig vereniging niet meer bestaan ik zoals oa kpj, kermis boerhaar en amicitia.  

En wie wil er nog wonen in een kleine kern als er niets meer te beleven valt! Tevens loopt de boerhaarse school prima.  Waarom deze school sluiten als hij goed loopt? 25% komt. Maar uit de boerhaar zelf. Daarbij is het buitengebied van de parochie vergeten dus werkelijke cijfers zullen hoger uit vallen. Al vanaf het begin dat de school bestaat(zo'n 150 jaar)  komen kinderen uit het buiten gebied naar de boerhaarse school. En steeds meer kinderen komen ook uit Wijhe omdat het kwalitatief een goede school is en de school een gunstige ligging heeft qua verkeersveiligheid.  

Tevens wil je als ouders keuze hebben in het school aanbod in je gemeente. Hierbij vind ik zelf de locatie(geen gevaarlijke wegen over hoeven te steken en op termijn je kind zelfstandig naar school te laten fietsen) erg belangrijk maar ook de sociale controle,  kleinschaligheid en dorpse gezelligheid en kwaliteit erg belangrijk.  Verder vind ik de normen en waarden anders op een christelijke en katholieke school dan op een openbare.  Dit weegt ook mee voor de school keus die ouders maken. 

Waarom geen andere oplossing en kunnen bijv. De obs in Wijhe samen worden gevoegd? Volgens mij los je zo al een probleem op. 

Daarbij moet ook gekeken worden naar de winkeliers in Wijhe zoals Ellen schulten benoemde afgelopen dinsdag avond bij Logtenberg.  Scholen verspreiden over de gemeente zodat er overal in onze gemeente leefbaarheid blijft bestaan en ouders keuze hebben! 

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer