Olst-Wijhe Regio

Burgemeester Strien: "WOB-verzoek Stentor kostte 10.000 euro"

Wethouder Blind overleeft giftige kwestie

Je hoort zijn frustratie als hij zegt: "Ze moesten de hele mieterse bende hebben". Het is de altijd rustige burgemeester Strien die zijn betoog in de raadszaal van Olst-Wijhe maandagavond begon met de woorden: "Er zijn vragen gesteld die ik als portefeuillehouder mag beantwoorden en dat is denk ik maar goed ook."

Het is het vervolg van het opiniërend debat dat in juli is begonnen over de kwestie rond de (riool)renovatie in de wijk De Grienden en alles wat mis ging rond het huis van de familie Huisman aan de Jakke 8 in Wijhe. Het huis werd door een fout van de aannemer vol gespoten met giftig pur schuim. In reflex daarop heeft iedereen zijn best gedaan om het zo snel mogelijk op te lossen. Ook de te hulp geroepen experts hebben pas in tweede instantie door dat er grondwater bij het spul komt onder de vloer, de pur massa daardoor niet uithardt en er dampen blijven vrijkomen. Dat is al maanden geleden duidelijk geworden uit het evaluatierapport De Jakke 8.

De GB-fractie trapte af. De partij is blij dat het nu is opgelost en wil vooral weten wat er is geleerd en hoe er een volgende keer wordt gereageerd. Jolan Olthof (CDA) leest een scherpe verklaring voor, waarvan op de publieke tribune rondzingt: dat zijn de woorden van Hans Kamphuis, de fractievoorzitter die deze avond zijn debuut maakte als voorzitter van de raad. Alle fracties, behalve GroenLinks, doen hun woordje.

Hummeling, als nieuw politicus in de raad de afgelopen maanden niet te bang om vele vragen over van alles en nog wat te stellen, zat er bij en keek ernaar. Menigmaal schudt hij ongelovig met het hoofd. Het is Leber van de PvdA die verder gaat waar hij in juli is gebleven. Toen droeg hij bij aan de hoofdzakelijke technische vragen, die aan de wethouder werden gesteld, die uiteindelijk vroeg om opschorting van de vergadering, zodat hij ze schriftelijk kon beantwoorden. 

'Geen regie'
Leber verwijt de wethouder de zakelijke toon in de beantwoording, maar vooral dat hij geen regie had. Zelfs toen het al helemaal mis zat, zou hij niet hebben geweten wat er gecommuniceerd werd en de schuld bij zijn ambtenaren hebben gelegd. Een politieke doodzonde, volgens Leber. Blind ontkent de beschuldigingen, wijst op het meters dikke dossier en reageert dat zijn ambtenaren prima in staat zijn om mails en brieven te versturen: "het zijn professionals".

Blind erkent dat hij niet de letterlijke tekst kent, maar wel op de hoogte was. "Ik ben mijn betoog in juli begonnen met een verklaring waarin ik zei volledig verantwoordelijk te zijn. Excuses heb ik aangeboden voor wat er mis is gegaan. De schriftelijke beantwoording van de vragen is de zakelijke toon van het debat dat daar toen is gevoerd en nu wordt afgemaakt."

Nee, Blind heeft nooit overwogen om af te treden. Wat betreft de geraamde 119.000 euro extra kosten die de gemeente heeft gemaakt, gaat hij ervan uit dat de verzekering van de aannemer gaat betalen. Het is een raming, geen tegenvaller. Op het moment dat duidelijk is wat het de gemeenschap eventueel wel kost zal Blind de raad informeren.

WOB-verzoek
Burgermeester Strien moet toelichten hoe hij het als eerste burger heeft ervaren. Het niet juist informeren van elkaar, de berichtgeving in media en hoe het tot een WOB-verzoek is gekomen van de Stentor.

Strien benadrukt dat wethouder Blind, nadat in de krant was uitgeschreven dat de wethouder foute informatie had gegeven en de schuld bij de ambtenaren zou leggen, een ontkennende, verduidelijkende verklaring naar pers en raad had gedaan. Hoe zij allen eerlijk en transparant met elkaar gepoogd hebben om deze situatie zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Dat ook de geleerden pas in tweede instantie door hadden waarom het probleem in het huis zo lang duurde.

Ook spreekt Strien over hoe het college intensieve en transparante contacten met de media had. Het was dan ook een complete verrassing toen daar ineens een uiterst juridisch vormgegeven verzoek van De Stentor om het dossier lag, op basis van een WOB-verzoek door een hoofdredacteur. Strien was onder de indruk. Het ging om alle brieven, alle mail, alle apps vanaf het eerste moment waarop de gemeente begonnen was met de planning in 2016.

'De hele mietersebende'
"Dat betekent de hele mieterse bende", aldus Strien. "Wij hebben alle mailboxen leeggehaald, alle apps, alle dossiers verzameld, honderden stukken, alles geanonimiseerd in het kader van de privacy, alle afzenders moeten vragen om toestemming om het aan de krant te mogen geven, externe hulp daarvoor in gehuurd, 10.000 euro kosten gemaakt, gezorgd dat er nergens een snipper bleef liggen en de boel opgestuurd."

De wethouder kreeg geen motie van wantrouwen van de PvdA aan de broek. Alle partijen hadden al aangegeven blij te zijn voor de familie Hofman dat ze weer verder konden met hun leven in hun eigen ‘schoonste huis van Wijhe’. Leber verduidelijkte dat het zijn taak als volksvertegenwoordiger was om door te vragen. Ron de Wit (GB) wilde expliciet van hem weten of hij vertrouwen in de wethouder had. "Vertrouwen moet verdiend worden", stelde Leber.

Verwonderlijk was dat in de raad in juli de fracties expliciet de burgermeester hadden laten beloven de naambordjes van de wethouders neutraal te maken, politiek kleurloos, omdat zij er nu zaten als woordvoerders van een raadsbreede coalitie. Deze gaf de opdracht aan de griffie dit voor deze avond te regelen, iets dat niet gebeurde. De Pvda stelde geen vragen.

|Doorsturen

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer