Raalte Regio

Woningbouw ter compensatie

Agrarische schuren moeten wijken in Heino

Op het erf Kappersweg 2A, ten noorden van Camping Heino, staan twee verouderde landschapsontsierende voormalige agrarische schuren van circa 1.100 m2. De initiatiefnemer wil deze verwijderen. Hier komt een (compensatie)woning voor in de plaats. Door de sloop van circa 1.100 m2 voormalige agrarische gebouwen op het perceel Kappersweg 2A wordt verpaupering tegengegaan en vindt er een impuls van de ruimtelijke kwaliteit plaats.

Deze ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de beleidsnota 'Rood voor Rood', dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze ontwikkeling betekent per saldo een afname van bebouwd oppervlakte. Het aanwezige asbest zal verdwijnen. De nieuw te bouwen woning zal moeten voldoen aan de huidige (bouwkundige) eisen en daarmee ook die op het vlak van energie en duurzaamheid. De gehele ontwikkeling wordt financieel gedragen door de initiatiefnemer. In de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de afwenteling van mogelijke planschadekosten. 

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer