Raalte Regio

D66 Raalte stelt vragen over 'landjepik'

De fractie van D66 Raalte heeft aan het college van B&W vragen gesteld over het mogelijk in gebruik nemen van bermstroken door boeren. Uit onderzoek van de gemeente Berkelland, een grote agrarische gemeente in de Achterhoek, blijkt dat er tientallen gevallen van 'landjepik' zijn vastgesteld.

Landjepik
Boeren zouden in dit scenario de grond (wegbermen, groenstroken etc.) dat grenst aan hun akker in gebruik nemen. Ze maaien de begroeiing weg en brengen er mest op aan. Vervolgens zou er subsidie voor worden aangevraagd. De subsidie is dan niet alleen oneigenlijk verkregen, maar het zou ook de natuur schaden.

Volgens D66 gaat het 'aanboeren' van bermen en groenstroken ten koste van de begroeiing, waardoor vogels, vlinders en insecten verdwijnen. 

Vragen
De fractie van D66 in Raalte wil weten of deze praktijken zich voordoen in Raalte en of het college het eens is dat deze praktijken de natuur schaadt. Daarnaast wil D66 weten of de gemeente bereid is om handhavend op te treden als deze gevallen zich voordoen in de gemeente.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer