Raalte Regio

Schuur-voor-schuur-regeling leidt in Raalte alleen maar tot megaboerenbedrijven

GroenLinks Raalte: Hoe lelijk wil je het buitengebied maken...

De gemeente Raalte wil verloedering van het platteland tegengaan door lege stallen van het ene bedrijf op nog actieve bedrijven terug te bouwen. GroenLinks Raalte snapt niet hoe je daarmee verloedering tegengaat. 

"Je stimuleert juist schaalvergroting van boerenbedrijven die over blijven. Dat past prima in het straatje van het CDA, maar je gaat er verloedering niet mee te lijf, je stimuleert eerder verdere leegloop!" Aldus Rob Poelman namens GroenLinks Raalte.

"De schuur-voor-schuur-regeling past prima in het beleid van CDA en Gemeentebelangen, zij hebben de laatste vier jaar megastallen en varkensschuren met dubbele verdieping zonder slag of stoot een vergunning gegeven, GroenLinks deelt die visie niet en kiest liever voor een andere invulling. Als je wil kijken hoe je verloedering van het platteland tegen kunt gaan, moet je bij het begin beginnen," vindt GroenLinks Raalte. "Je moet dan een basisdiscussie voeren over wat je met je platteland wil. Pas daarna moet je met oplossingen komen.

GroenLinksRaalte heeft wel ideeën voor het platteland: "Het buitengebied is niet meer het domein van de boerenbedrijven die er uiteindelijk over zullen blijven. Het is ook recreatiegebied voor dorpelingen en toeristisch gebied voor de rest van Nederland. Salland is een prachtige wandel- en fietsstreek. Je moet dat faciliteren," vindt GroenLinks. "Die leegkomende boerenstallen moet je niet verplaatsen naar andere bedrijven die er schaalvergroting mee realiseren, een boerderij wordt dan meer en meer een industrieterrein. Verbouw die stallen voor mogelijkheden voor overnachten. En je zou ook de komst van bijvoorbeeld accountants, notarissen, reclamebureaus en dergelijke kunnen vergemakkelijken. Of een meubelmakerij? Je trekt daardoor mensen naar het platteland die belang hebben bij onderhoud ervan."

"GroenLinks gelooft er ook niet per definitie in dat je het onderhoud van het platteland aan boeren moet overlaten, al helemaal niet aan bedrijven die zo langzamerhand beter op het industrieterrein passen. Gras en maïs, met de laatste jaren ook nog eens die gif vretende lelieteelt, het wordt er niet mooier van. En sinds boeren hun hooi gewoon aan de weg opslaan in van die grote plastic rollen, kun je moeilijk volhouden dat de boeren de enige bevolkingsgroep is die het platteland zou kunnen onderhouden."

|Doorsturen

Dick Mars

2017-10-09 17:49:05

Prima ideeen van Groen Links, maar ook die lossen slechts een heel klein deel van het probleem op.  Net als de ideeen van het college. Waarom niet het één doen en het ander niet laten ?

Lauk

2017-10-09 19:17:00

Als GL volgend jaar in de raad komt, dan hoop ik wel dat ze plannen beter gaan lezen.. Bij deze schuur-voor-schuurregeling is bijv. een staffeling. Eenvoudig gezegd: kleine schuur na sloop mag je 1 op 1 terugbouwen qua vierkante meters. En bij iets grotere schuren is dat 2 keer meer slopen dan terugbouwen. En bij nog grotere schuren zelfs 3 keer meer slopen dan terugbouwen. Omdat vooral oude schuren gesloopt zullen worden, een nieuwe gooi je niet snel plat,  lijkt dit mij forse winst voor het buitengebied. En omdat in schuren geen dieren staan snap ik die goedkope populistische verwijzing naar grote stallen niet. Boeren die willen uitbreiden hebben met heel andere regels te maken trouwens. Bovendien staan in die concept-nota juist voorstellen om bijv. beginnende bedrijven in lege schuren, stallen en boerderijen veel meer kansen te geven. Zoveel zelfs dat de provincie Overijssel het wel erg ver vindt gaan... Goed voor levendigheid van het platteland. Bovendien moet er meer ruimte komen voor ander soort woningen bij Rood-voor-Rood; bijv. starterswoningen in lege boerderijen. Kortom, ik snap dat een partij die nu niet in de raad zit, op alle mogelijke manieren publiciteit zoekt, maar weet dan wel waarover je het hebt...

ronnie

2017-10-09 21:13:50

Moderne cq. grotere bedrijven zien er steeds beter uit. Meer en zorgvuldige aankleding van het geheel.
Ook zorgen ze er vaak voor dat de stoppers redelijk worden uitgekocht (de oudedagsvoorziening).
Ten opzichte van buitenlandse bedrijven zijn de grotere nederlandse bedrijven nog steeds klein.
Het zou groenlinks sieren om eerst in overleg met de sector te treden ipv roeptoeten.

Hendrik

2017-10-10 07:44:47

Groen Links ziet het liefst de boer getooid in blauwe overal met een rode zakdoek om zijn nek met glimmende gele klompen die gewapend met de riek het hooi omschudt op het land en ondertussen met elke voorbijfietsende toerist op de foto gaat.

Rob Poelman/GroenLinks Raalte

2017-10-10 11:57:28

Lauk,

Het gaat GroenLinksRaalte om de toekomst van het platteland. Of die gesloopte boerenstallen een op een of met minder vierkante meters elders herbouwd worden: het betekent schaalvergroting voor het bedrijf waar bijgebouwd wordt. Daarom zijn wij daar geen voorstander van. Grote stallen is dieren-industrie, wij willen liever niet zo met het vee omgaan. We zien daar ook geen oplossing in tegen verloedering van het platteland.

Dat je ons populistisch vindt, heeft misschien met jouw achtergrond te maken: als journalist voor boerenmagazines verwachten we van jouw ook geen standpunten die 'de boer' pijn kan doen.

GroenLinks Raalte is trouwens in zijn geheel niet tegen boeren en boerenbedrijven. We kiezen echter voor de maat waarin het land niet uitgeput wordt, er geen mestoverschot is en de dieren een goed bestaan. Biologische landbouw dus. We veronderstellen dat veel boeren dat helemaal met ons mee zijn, maar dat ze de overstap niet kunnen maken omdat ze financieel vastzitten. Wij willen weleens onderzocht hebben of de samenleving die lasten van boeren kan overnemen als ze in rul daarvoor overstappen naar biologische landbouw. Zoals we nu boeren is simpelweg onhoudbaar, dus moeten we op zoek nar oplossingen, niet naar schaalvergroting.


Groet,
GroenLinksRaalte.

Sallandse melkveehouder

2017-10-10 12:14:11

Jammer dat Rob Poelman zo'n toon aanslaat. De Haagse ziekte die polarisatie heet, heeft inmiddels ook Salland bereikt. Volgens mij gaan we hier in Salland anders met elkaar om en proberen we het mooie Sallandse platteland, die de afgelopen eeuwen ook door de boeren is onderhouden en ontwikkeld, ook in de toekomst waardevol te houden. Met toekomstbestendige agrarische bedrijven in een prachtig landschap. CDA en gemeentebelangen zijn niet weg te denken uit de politiek in Raalte. Steek je hand uit en werk samen aan oplossingen, daar win je veel meer(stemmen) mee. 

Rob Poelman/GroenLinks Raalte

2017-10-10 13:51:16

Beste Sallandse melkveehouder,

De hand is uitgestoken. Neem deze aan en laten wij samen gaan werken aan een andere koers voor onze prachtige gemeeente Raalte. En polarisatie is maandelijks ook live te volgen vanuit de Raalter raadszaal. Ik ben daar niet uniek in.

Overigens is het jammer dat er vele anonieme reacties zijn. Lastig om een mening te delen waarvoor je niet echt wilt uitkomen lijkt mij. Maar goed, fijn dat de discussie op gang komt.

Harrie Kiekebosch

2017-10-10 14:07:03

Sallandse melkveehouder, in Salland gaan we inderdaad anders met elkaar om. We zeggen bijvoorbeeld gewoon wie ze zijn. Lauk - ook columninst van deze site - verstopt zijn achternaam, jij verstopt je in het geheel. En dan anderen de maat nemen?

Rob - ik ben het helemaal met hem eens - reageert op wat Lauk zegt. Lauk zegt dat GroenLinks populistische is. Waar begint jouw 'zo gaan we niet met elkaar om' dan? Bij Lauk (Bouhuijzen) zou ik denken.

Maar ik snap jouw reactie wel. De boer verkeert in een benarde positie. Zoals er nu geboerd wordt kan niet meer. Maar zonder boer kan het ook niet! Dus moeten we naar een oplossing zoeken. Rob komt wat dat betreft met een mooi voorstel om eens te onderzoeken. Het lijkt me dat we in Salland op die manier met elkaar omgaan.

jan

2017-10-10 15:50:25

De Haagse ziekte is om openheid te veinzen en beslotenheid te eisen. @Sallandse melkveehouder de Raaltense partijen CDA en Gemeente Belangen zijn meesters in polarisatie.

Henk

2017-10-10 16:31:05

Iedereen leest en interpreteert zoals het hem of haar het best uitkomt, preken voor eigen parochie.

Hendrik

2017-10-11 07:22:39

Al die politieke partijen kunnen wel steeds in de media blijven roepen wat ze willen, maar laat ze daar op het Gemeentehuis eens wat actiever zijn. Al dat geschreeuw om zieltjes te winnen en dingen te beloven die ze vaak niet waar kunnen maken.

jan

2017-10-11 09:48:20

Het college stuurt het gemeentehuis aan. Hendrik is het college lui ? En beloofd het college dingen die ze niet kunnen waarmaken?

Lauk Bouhuijzen

2017-10-11 12:32:28

Met een voornaam als Lauk kun je moeilijk spreken over je verbergen... Bij deze dus de hele naam met excuses an Lauk Woltring, de enige andere Lauk die ik ken.  

Merkwaardig dat niet ingegaan wordt op mijn opmerkingen. Ik stelde dat de schrijver van GroenLinks zich niet goed had verdiept in de nota 'erven in beweging'. Niet sterk is ook de opmerking dat ik voor agrarische media werk, daarom zou ik niet objectief zijn en alleen om de belangen van de boer denken. Jan Overesch (binnenkort met een pagina in zo'n landbouwblad...) deed dat al eerder. Als je dus voor Stentor of Weekblad voor Salland werk, dat laatste doe ik ook, zou je niet over Salland mogen schrijven? In die agrarische media is juist bovengemiddeld veel aandacht voor nieuwe initiatieven, ontwikkelingen etc.  Alleen, wel nuchter en praktisch, met respect voor boer en burger, en gebaseerd op feiten. Dat bijv. de biosector amper 3 tot 4 procent is, dat er milieuproblemen zijn in de landbouw maar dat heeft ook te maken met 16 miljoen Nederlanders, 6 miljoen auto's en 1 miljoen bedrijven, dat sommige ziekten juist minder vaak en andere juist vaker voorkomen bij veehouderijen... GroenLinks heeft inderdaad een hele mooie toekomstvisie (helaas zullen we dat nooit echt weten omdat ze niet mee gaan regeren) maar van idealisme kun je bijna nooit eten. Ergens zal het geld verdiend moeten worden voordat het besteed kan worden aan subsidies voor mooie groene plannen. En die landbouw die steeds maar bergen kritiek krijgt? Zolang we genoeg geld en voedsel hebben is het vooral een luxe om kritisch te zijn. Voor een paar miljard mensen geldt die luxe niet.  Maar waarom moeten wij dat allemaal hier in Nederland produceren, zo vroeg een GL-burgemeester onlangs. Omdat de gemiddelde milieubelasting voor voedselproductie nergens ter wereld lager is dan in Nederland.  Dat onderzoek lees je idd alleen in die landbouwbladen waar inderdaad een heleboel gezond boerenverstand zit....     

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer