Raalte Regio

Hans de Kort over megastallen: Aanvulling

Enkele dagen geleden richtte Hans de Kort zich in een open brief tot de Raalter gemeenteraad. Onderwerp van zijn schrijven was de schaalvergroting in de agrarische industrie. Oftewel, de opkomst van megastallen. Na een reactie van Ben Haarman, voorzitter van LTO Salland, vult De Kort zijn brief aan.

Lees hier de brief van Hans de Kort vorige week. Zijn aanvulling, eveneens gericht aan de Raalter gemeenteraad, luidt als volgt:


Geachte dames/heren,

U zal niet zijn ontgaan dat de essentie van het bovenvermeld verzoek aan de orde is geweest in de Stentor van 31 augustus en dat daarbij ook een reactie is geplaatst van de heer Ben Haarman, voorzitter LTO Salland en als zodanig ook belangenbehartiger van de intensieve veehouderij. Ik verwijt hem dus niets. Ik vrees echter dat sommigen, al dan niet uit opportunisme, voorbehoudloos zouden willen instemmen met de opmerkingen van deze voorzitter. Diens reactie kan ik daarom niet kritiekloos laten staan en heb dienaangaande de volgende opmerkingen..

Dierenrechten
Het moge zo zijn dat, door een incidenteel verplichte aankoop van dierenrechten ten behoeve van uitbreidingen en vestigingen van veebedrijven, het totaal aantal dieren gelijk blijft, maar daar gaat het niet om. Wat hebben Raaltenaren, behalve veehouders en veehandelaren, er aan als elders in Nederland het aantal dieren vermindert, maar daardoor het aantal intensieve veehouderijen en megastallen in Raalte drastisch toeneemt. Zie ook de situatie rond de geitenhouderijen. Andere provincies leggen die sector aan banden en meteen komt diezelfde sector met het impliciete dreigement om dan maar naar andere provincies te verkassen. Moeten wij dat willen? Moet Raalte willen dat onze gemeente het afvoerputje wordt voor intensieve veehouderijen, megastallen, Straathofs, met daarbij nu dus ook nog het gevaar van de komst van grote aantallen geiten? Ik denk dat vele inwoners dat niet zullen zien zitten.

Uitbreiding van bouwblokken
Het is inderdaad zo dat uitbreiding van agrarische bouwblokken tot 2,5 hectare “slechts” mogelijk is in de zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden, maar dat kan dan dus wel op 8 (acht!) locaties. Op elk zo’n kavel kunnen dan, ik geef maar een voorbeeld, ten minste 37.500 varkens worden gehouden. Hierbij is uitgegaan van 75% bebouwd oppervlak en minimale eisen voor het dierenwelzijn. In potentie kan het aantal varkens dus nog veel groter zijn.

Voor uitbreiding van bouwblokken tot 1,5 hectare biedt het bestemmingsplan ook ruimschoots mogelijkheden. Mits aan bepaalde criteria wordt voldaan kunnen zulke essentiële uitbreidingen op vele locaties in het buitengebied worden gerealiseerd. Ik hoef u die criteria niet te noemen. U kent ze, want u hebt ze immers zelf vastgesteld in de bestemmingsplanvoorschriften.
En dan heb ik het nog niet eens over de wijzigingsbevoegdheden die toestaan dat, als elders in de Provincie Overijssel een agrarische bouwkavel verdwijnt, er in Raalte zo’n kavel bij kan komen.

Landschappelijke inpassing met doelmatige beplanting
Ik hoef u niet nog een keer te vertellen dat het college compleet de draak steekt met de mogelijkheden om agrarische bouwwerken aan het zicht te onttrekken. U hoeft maar kortstondig door het buitengebied te rijden en u ziet de voorbeelden. Vooral bij nieuwe stallen staat dit in schril contrast met de bedoeling van de voorschriften die u hebt vastgesteld.

In het geval u onverhoopt toch tevreden mocht zijn met de apathische houding van het college, raad ik u dringend aan om alle voorschriften en mogelijkheden dienaangaande, te schrappen. Zoals het nu is, is het een complete farce.

Bij alle toelichting die ik hier gaf, laat ik nog geheel buiten beschouwing dat Nederland weliswaar een land is van regels, maar dat van effectieve controle daarop amper sprake is. Ik verzoek u het hier geschrevene te betrekken bij het behandelen van de eerdere brief, zaaknummer 7852-2017.

Met vriendelijke groet,
Hans de Kort

|Doorsturen

Henk

2017-09-07 14:04:49

Wat ben ik blij dat jij er bent Hans. Soms niet met je eens maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat dit resulteert in enige (positieve) actie van het college. Alhoewel ik er vrijwel zeker van ben dat eigenbelang er belangrijker is dan burgerbelang. Maar zolang je blijft schrijven houd je ze misschien scherp.

Joop

2017-09-07 22:47:50

Oooh, ik ben ook zo blij dat je er bent Hans. Je houdt iedereen scherp en over 5 jaar komt alle voedsel uit Verweggistan. Gaan we niet dood vanwege Megastallen, maar vanwege dubieuze toevoegingen in voedsel (B.v. Fipronilnormen in buitenland zijn daar vele malen hoger) Dan klagen we niet meer over dierenwelzijn in Nederland, dát klopt - maar hebben we pijn in de buik bij het doen van boodschappen......  Megastallen zijn m.i. inderdaad NIET wenselijk - maar door alle lasten wordt schaalvergroting voor ALLE boeren een noodzakelijk kwaad. Helaas.... Oplossing zou zijn als 'de consument' nu eens wat méér wil betalen voor Beter Leven  of Biologisch....  Maarja, lekker schreeuwen dat de Boeren het niet goed doen en vervolgens niets willen doen (betalen) voor een goed alternatief ...  lekker makkulluk  ;-)

Hans de Kort

2017-09-08 07:19:23

Dag Henk en Joop,

Vele veehouders denken jammer genoeg nog steeds dat megalomanie de oplossing is voor hun problemen. Dat is aantoonbaar níet zo. Het draait juist de kleinschalige en meer grondgebonden bedrijven de nek om. Er is slechts één oplossing: grondgebondenheid. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar in zijn algemeenheid. En inderdaad speelt hierin ook de consument een grote rol.

lampi

2017-09-08 21:28:44

ook ik ben zeker geen voorstander van die mega stallen.

ik erger me er wel regelmatig aan dat telkens weer word beweerd dat de consument daar schuld aan is.

geloven jullie nu echt dat die boer er een cent beter van word als wij een euro per kilo meer betalen voor de karbonade?

wees eerlijk doen jullie ook gebakken spekjes door de stampot zuurkool? reken dan voor de lol eens uit hoeveel je per kilo betaald voor die spekjes. en bedenk dan dat je dat voor slachtafval betaald wat de boer niet betaald krijgt.

Koert

2017-09-10 12:09:24

Beetje simpel Hans de Kort. Iedereen zijn tablet, smartfoon, vliegreizen en op zondag naar de Jumbo. Behalve de boer, die moet blijven hangen in de jaren 50 als Ot en Sien. En dat voor voedselprijzen die 3-4 keer lager liggen dan toen. Voedsel is een eerste levensbehoefte van iedereen, maar wordt nog maar door een procent geproduceerd, ook voor jou Hansie. Er staan zat boerderijen te koop, schaf er één aan en laat maar eens zien hoe het moet in plaats van blind roeptoeteren.

Hans de Kort

2017-09-11 11:18:10

Beste Koert, of hoe je ook mag heten (waarom verstop je je toch in de anonimiteit als je denkt een goed verhaal te hebben?),

Blijkbaar begrijp je mijn intentie niet helemaal. Ik neem het juist op voor de kleine boeren die nu door de komst van megabedrijven de nek worden omgedraaid. Megabedrijven die amper nog voorzien in werkgelegenheid. En, kleinschaligheid betekent echt niet het blijven hangen in de jaren 50. Vele kleinschalige bedrijven hebben aangetoond dat je er met goede bedrijfsvoering van kunt rondkomen.

Ik blijf erbij: grondgebondenheid is de enige oplossing, ook voor meer werkgelegenheid in de sector. Overigens speelt de grootte van een bedrijf daarbij geen enkele rol.

Tot slot: jij-bakken is eigenlijk niets anders dan het tonen van gebrek aan argumenten, en als dat ook nog anoniem gebeurt, is dat niet bepaald heldhaftig.

Toon in toekomst toch gewoon dat je lef hebt. Het discuteert bovendien veel prettiger als iemand weet wie hij/zij voor zich heeft. Het is helemaal niet erg als anderen zinvolle kritiek hebben op je mening. Ik heb er in ieder geval geen last van.

Het moge je duidelijk zijn dat ik deze reactie eigenlijk hoofdzakelijk geschreven heb voor de overige bezoekers van Salland Centraal. 

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer