Raalte Regio

Miljoenen extra voor gemeente Raalte vanuit gemeentefonds

De Gemeente Raalte mag de komende jaren flink wat meer geld tegemoet zien vanuit het landelijke gemeentefonds. Dat blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Dit jaar gaat het om een extra bijdrage van 770.000 euro ten opzichte van 2016; in 2018 om 1,1 miljoen; in 2019 om 1,3 miljoen en in 2020 om 1,2 miljoen.

Even voor de duidelijkheid: de genoemde bedragen zijn allemaal afgezet tegen ‘peiljaar’ 2016 en dus niet cumulatief. Een deel van de gelden heeft een oormerk, maar het betekent hoe dan ook dat per jaar ongeveer de helft beschikbaar komt voor extra uitgaven. Goed nieuws, maar ook extra werk aan de winkel. “Er zijn veel wensen”, stelt wethouder Gosse Hiemstra, “het wordt een moeilijke puzzel”. Het geoormerkte deel van het geld is onder andere bestemd voor huishoudelijke hulp; het sociaal domein (jeugdzorg) en het bevorderen van de gezondheid van inwoners met een lagere sociaaleconomische status.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer