Raalte Regio

Negen locaties kansrijk voor nieuwbouw in Heino

Negen locaties in Heino zijn aangemerkt als 'kansrijk' met het oog op woningbouw. De afgelopen periode nam een zogeheten kopgroep met inwoners van Heino en de gemeente Raalte verschillende potentiele locaties onder de loep. Een eerste beoordeling is nu af.

In Heino is ruimte voor woningbouw. Maar liefst 323 locaties zijn door inwoners van Heino aangedragen voor woningbouw. De kopgroep heeft samen met de gemeente Raalte een eerste beoordeling van de locaties gemaakt. De resultaten van de inventarisatie en beoordeling zijn nu te bekijken via www.raalte.nl/woningbouwheino. De gemeente licht de resultaten graag toe en is benieuwd naar reacties van de inwoners. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdagavond 4 juli om 19.30 uur bij het Dorpshuus in Heino.

De kopgroep heeft de inbreng van inwoners onderzocht. Dat betekent dat zij de voorgestelde locaties hebben beoordeeld op diverse aspecten zoals wet- en regelgeving, bestaande afspraken, landschapsaspecten of archeologie. Zij hebben een aantal locaties geselecteerd die geschikt zijn om verder te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst op 4 juli nemen zij de aanwezigen mee in de verschillende afwegingen. Ook ontvangen bezoekers meer informatie over het vervolgproces. Het doel is uiteindelijk om in samenspraak met het dorp een advies voor de gemeenteraad te maken.

Aanleiding
Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen, is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. In eerste instantie gaat het om circa 60 woningen. De meest recente uitleglocatie, Kiezebos III, bevindt zich in een afrondende fase. Naast deze nieuwbouw zijn de afgelopen jaren inbreidingslocaties ontwikkeld, zoals het voormalig gemeentehuis, locatie van Dijk, Kitchencafé en de Mariaschool. Op een aantal van deze locaties is de bouw nog gaande. De te realiseren woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen in de categorieën starters en middenklasse. Het kan gaan om woningen voor gezinnen maar ook om één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.

|Doorsturen

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer