Raalte Regio

Peter Moorman: Actieve informatieplicht

Peter Moorman is gemeenteraadslid voor D66 in Raalte. Wekelijks doet hij verslag van zijn ervaringen.

De Zegge VII. Morgenavond is het zover. Het finaledebat over De Zegge VII. De afgelopen tijd hebben mensen mij diverse keren gevraagd: “Wanneer is dat nou eens een keer afgelopen”. Ik kan me dat voorstellen. Aan de andere kant is het erg belangrijk om te weten hoe een dergelijk proces tot stand is gekomen en wat daarbij goed, maar ook fout is gegaan.

De opsteller van het rapport Marcel van Dam (niet de Marcel van Dam, maar een bestuurskundige met veel ervaring) heeft een zeer goed leesbaar rapport opgesteld. Mocht u tijdens de vakantie nog om leesvoer verlegen zitten, dan kan ik het rapport van harte aanbevelen.
Wat is nu de essentie van het rapport? Volgens mij is een van de belangrijkste punten, de informatieplicht van burgemeester en wethouders aan de Raad, of liever het gebrek daaraan. Om als Raad goed je werk te kunnen doen moet je over voldoende informatie beschikken. Het uitgangspunt is dat burgemeester en wethouders niet alleen inlichtingen moeten verstrekken op verzoek van een raadslid (passief), maar ook uit zichzelf de raad moeten voorzien van informatie, zodat de raad haar controlerende taak zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Uit het rapport “De Zegge VII beschreven” blijkt dat meerdere malen niet voldaan is aan die plicht. Los daarvan zijn de afgelopen periode een tweetal moties van wantrouwen ingediend over andere onderwerpen, maar de essentie was het niet voldoen aan de informatieplicht door het college. Voor de toekomst moet je daaruit lessen trekken.

Informatie verstrekken betekent overigens niet: ik gooi een lading documenten over de schutting en ze redden zich er maar mee. Nee, het moet transparant en toegankelijk zijn. Daarom dien ik morgenavond namens mijn fractie een motie in om de informatiestroom aan de Raad te verbeteren. Ik hoop dat we daarmee in toekomst debacles als de Zegge VII kunnen voorkomen.

Peter Moorman

|Doorsturen

Rob Poelman

2017-07-12 15:44:48

Proost Peter. Wellicht tot morgenavond in de raadszaal. Overigens verwacht ik dat de coalitiepartijen monolistisch zullen stemmen.

Marjan Potze

2017-07-12 22:51:07

Een motie indienen over een  taak van B&W waar totaal geen onduidelijkheid over kan bestaan, namelijk het voldoende en juist informeren van de raad zodat deze zijn controlerende taak naar behoren kan uitvoeren?

Het moet toch niet gekker worden!

jan

2017-07-13 11:28:16

Onderstaande is een zin gekopieerd uit het daagvaarding gericht aan Haarman 6 juni 2013.

‘Het gaat om tot dan toe onbekend gebleven nieuwe

asbestverontreinigingen en om een immens stortgat, van ca. 40 meter bij 12 meter bij 4 meter

(diep)’.

 

Voor 6 juni 2013 waren de evaluatie rapporten van de saneringen bekend. Van het stortgat in december 2012 en van de asbestspot in april 2013. In de grond komend uit het stortgat werd interventiewaarde van asbest niet overschreden. In de asbestspot is circa 6 ons asbest gevonden. Het erf is milieutechnisch niet onderzocht op asbest.
11 april 2013 geeft  de advocaat in een brief aan dat de asbest verontreinigingen onvoldoende zijn om Haarman hiervoor te dagen.

 

In de daagvaarding wordt alleen dieper in gegaan op het immense stortgat  Een stortgat van 40*12*4= 1920 m3 is 1920*1,8 (s.g. grond)=3456 ton.  Hoogeboom heeft 572 ton stortmateriaal met een kiepwagen. Zie de weegbonnen opgenomen in de december 2012 evaluatie. De samenstelling van het stortmateriaal is niet bekend. De omvang van het stortgat is van december 2012 tot en met 6 juni 2013 met een factor 6 á 7 toegenomen. Terwijl er in deze periode geen werkzaamheden op het erf waren

 

O ja op 30 januari 1979 is een vergunning verleend voor de nieuwbouw van een ligboxenstal op de locatie. Zou het buisje uit 1978/79 met de bouw van deze stal te maken hebben.

 

Ik ondersteun het pleidooi van Anton Jansen.

Niels

2017-07-13 16:05:28

Zoveel feiten die voor zich spreken, zoveel feiten verzwegen of genegeerd, zoveel feiten verdraaid, zoveel feiten die ineens niet meer kunnen worden achterhaald... Het kan en mag toch niet zo zijn dat dit gewoonweg wordt "geaccepteerd' met als argument verbeter-/ en leerpunten.

En dan stelt de fractievoorzitter van het CDA voor om na 5 (!) jaar eens een kopje koffie te gaan drinken, zo meldt hij in de Stentor ...

En dan is alles weer goed.

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer