Raalte Regio

Nieuwe wapens tegen verloedering buitengebied worden besproken in Reimink

Raalte wil Schuur-voor-schuurregeling en sloopbank

In de strijd tegen het snel groeiende aantal leegstaande schuren en stallen op het platteland wil de gemeente Raalte een nieuw wapen inzetten; de schuur-voor-schuurregeling. Met deze regeling kan dan een oude, niet meer gebruikte schuur op het ene erf gesloopt worden waarna er op een ander erf extra nieuwbouwmogelijkheden komen. 

Daarnaast komt er een ‘sloopbank'. Eigenaren die nog geen concreet plan hebben voor hun erf kunnen daarmee wel gebouwen slopen en die enkele laten registreren. Dit als een soort tijdelijke bank voor de rechten op de bouwcapaciteit.

Deze plannen staan in de concept-nota ‘Erven in beweging’. Tot het jaar 2030 zal er een groot aantal boerenbedrijven in de gemeente Raalte leeg staan. Die daling is al jaren aan de gang. Rond 2000 waren er nog bijna 650 agrarische bedrijven in de hele gemeente, nu zijn dat er nog ruim 500 en daarvan zullen er in 2030 naar verwachting 400 over zijn. Daarnaast wordt het probleem steeds groter omdat veel stoppende boeren grotere bedrijven (met grotere schuren en stallen) hebben dan in het verleden het geval was. Bovendien zijn er veel daken met asbest die uiterlijk 2024 gesaneerd moeten zijn.

In Raalte trok een eerste bijeenkomst 11 mei, in zaal Reimink, over dit onderwerp zo’n 125 belangstellenden. Onder leiding van burgemeester Martijn Dadema en verantwoordelijk wethouder Wout Wagenmans werden die avond allerlei mogelijkheden besproken om oplossingen te vinden voor dit probleem. Dat heeft nu dus geleid tot een uitgebreide concept-nota. Uiteraard moet die nog door de gemeenteraad gesteund worden.

Beperkingen
De nieuwe schuur-voor-schuurregeling valt samen met de ‘sloopbank’ het meest op. Bij deze regeling mogen schuren op het ene erf gesloopt worden in ruil voor nieuwbouw op een ander erf. Daarbij zijn er wel beperkingen. Wie een schuur met minder dan 100 vierkante meter oppervlakte sloopt mag diezelfde oppervlakte elders herbouwen. Iemand die een schuur tot 300 vierkante meter wil herbouwen, moet daarvoor eerst het dubbele aantal meters slopen. En wie 700 vierkante meter wil bouwen, moet zelfs drie keer die grootte, dus minimaal 2100 vierkante meter slopen.

Nieuw is ook de ‘sloopbank’. Eigenaren die nu nog geen concreet plan hebben voor invulling van hun erf of gebouwen kunnen oude schuren en stallen wel laten slopen en dit in de sloopbank laten registreren. Daarvan krijgt de eigenaar dan een sloopbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is. Dit sloopbewijs wordt ook verhandelbaar.

Ander erf
De al jaren bestaande en bekende Rood-voor-Roodregeling (waarbij in ruil voor sloop van een oude boerderij van minimaal 850 vierkante meteroppervlakte een nieuwe woning mag worden gebouwd) wordt ook verruimd. Straks mag die herbouw ook op een ander erf gebeuren. Bovendien hoeven taxaties en sloopoffertes niet meer getoond te worden aan de gemeente zoals nu. Uitgangspunt van deze regeling was altijd de sloop van ‘landschapsontsierende bebouwing’ in het buitengebied. Dat blijft zo maar in sommige gevallen wordt het straks mogelijk om een deel van deze gebouwen te laten staan als er in de ogen van de gemeente voldoende kwaliteitswinst wordt geboekt.

Kwaliteit
In de concept-nota wordt ook aandacht besteed aan nieuwe niet-agrarische bedrijven waarvan de activiteiten goed passen in het buitengebied. Als bestaande schuren of stallen onvoldoende geschikt zijn voor een nieuw, startend bedrijf dan mag er na sloop tot een maximum oppervlakte van 500 vierkante meter nieuwgebouwd worden. De gemeente Raalte moet dan wel eerst vaststellen of die nieuwbouw een kwaliteitsverbetering betekent. Als voor startende bedrijven meer vierkante meters gesloopt en nieuwgebouwd moeten worden, dan wordt bekeken of dat kan en wenselijk is. Mogelijk kan dan een verhuizing naar een bedrijventerrein in de gemeente meer voor de hand liggen.

 

|Doorsturen

jan

2017-10-09 13:16:07

De ‘oude’ megastallen zijn nu volgens de gemeente ‘landschap ontsierende bebouwing’ in het buitengebied. Je zult als boer 30 of 40 jaar geleden die stal met medeweten van de gemeente geplaatst hebben, leuk zo’n trap na. Na sloop mag er maximaal 500m2 nieuw gebouwd worden, maar de gemeente Raalte moet dan wel vaststellen of die nieuwbouw een kwaliteitsverbetering betekend. De gemeente Raalte en ruimtelijke kwaliteit verbetering? Genoemde twee hebben in Raalte een vecht relatie.  De vraag bijvoorbeeld nieuw Tijenraan of het gemeente huis is dit ‘ontsierende bebouwing ‘of is het een ‘kwaliteitsverbetering’. Of zijn het gewoon nietszeggende grauwe grijze dozen die geen ruimtelijke kwaliteit aan het landschap en dorp bieden. Of neem de reconstructie van de Molenhof. Inderdaad het was niks, maar het wordt ook niks. Zijn de huidige megastallen een mooie versiering van het landschap? En hoe noemen we ze over 30 jaar?  

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer