Raalte Regio

Sociale Woningbouw in de gemeente Raalte voor GroenLinks prioriteit

Het interview op Radio 1 van vrijdag 28 September jongsleden met raadslid Alexander Kreule heeft GroenLinks-Raalte verrast.

GroenLinks wil zo spoedig mogelijk met de fractie van de VVD om tafel om afspraken te maken over uitbreiding van het aantal woningen dat nodig is in de Sociale Woningbouw sector.

GroenLinks ziet vooral een probleem in scheefwoners bij de doorstroming in de sociale woningbouw.
Voor GroenLinks aanleiding om met de fractie van de VVD te overleggen hoeveel woningen er extra nodig zijn in de Sociale Woningbouw en hoe de beide fracties daar de schouders onder kunnen zetten. 'Het type woning waar behoefte aan is blijft voor GroenLinks wel belangrijk', zegt fractie voorzitter Ralph Mulders. ‘Voorrang voor inwoners met een kat’ snappen we nog niet helemaal, maar als dat een aanpassing van het type woning vraagt dan staat GroenLinks graag open voor de argumenten. Sociale woningbouw is voor GroenLinks een belangrijk onderwerp bij het samenstellen van de begroting van 2019.'

|Doorsturen

H Drenth

2018-10-09 06:18:38

Scheefwoners/huurders en Toeslagen

Ja dat woord is tegenwoordig aardig in het nieuws. De scheefwoners zijn volgens groot aantal TV “gasten” de reden dat er geen doorstroming is op de woningmarkt . Nou volgens mij is dat de grootste onzin {nepnieuws] die er is. Zou uit Rusland kunnen komen.

Want wat is nu een scheefwoner.  Ja dat zou iemand zijn die teveel verdiend om in een Sociale huurwoning te wonen. Maar wat is eigenlijk het inkomen van een scheefwoner en hoe wordt die bepaald. Laten we inkomen stellen op € 40000 bruto

Voorbeelden:

Man /vrouw verdient alleen meer dan €40000

Man en vrouw  verdienen samen meer dan € 40000

Ouder[s] samen met  inwonend werkend kind[eren] verdienen meer dan € 40000

Echtpaar krijgt een kind, die na een scheiding komt  inwonen en komt dan  boven € 40000 uit.

Twee alleenstaanden met ieder huurwoning incl [huurtoeslag] , gaan samenwonen en verliezen huurtoeslag en eventueel [zorgtoeslag] en ze maken tevens een huurwoning vrij.  Ja zij worden nu scheefwoner en moeten eigenlijk verhuizen naar woning boven € 710 huur.

Er zijn meerdere voorbeelden te maken  waardoor  men scheefwoner kan worden of wordt. Terwijl je eigenlijk de samenleving minder geld kost.

 

Maar wat is nu eigenlijk de rode draad bij een [scheefwoner]. Ja dat is een persoon/familie die werkt en of gewerkt hebben. De meeste van deze scheefwoners krijgen geen huurtoeslag en groot gedeelte ook zelfs  geen zorgtoeslag

 

Ja en dan durf ik te stellen dat eigenlijk {koopwoningen} ook Sociale woningbouw zijn. Want op deze woningen rust een grote lening HRA die ook door de  maatschappij mede gefinancierd wordt. Zonder deze aftrekpost zouden vele geen Woning kunnen kopen [is eigenlijk huren  tot deze is afbetaald.]

Maar wat hebben deze kopers als voordeel t.o.v de scheefwoners. Zij ontvangen wel een hogere Zorgtoeslag ,indien ze daar recht op hebben , en  zeker een hogere kinderopvangtoeslag/lagere eigenbijdrage .

 

Dit komt omdat de Toeslagen berekend worden naar het verzamelinkomen. Ja en hier is de HRA een mooie Fiscale aftrekpost. Zie ook artikel Nu.nl .[Uitgaven kinderopvangtoeslag en Huurtoeslag] Huurtoeslag alleen laagste inkomens en kinderopvangtoeslag vooral voor hoogste inkomens.

En aangezien de huurder deze aftrekpost niet heeft [ bij hetzelfde bruto inkomen ]moet deze  een hogere eigen bijdrage Kinderopvang betalen en krijgt geen of een lagere zorgtoeslag.

Hier is dus de Koper beter af.  Hoor je niemand over. Tevens is het vreemd , dat bij Koopwoningen, niet het vermogen woning meetelt bij bepalen van de zorgtoeslag. Ja dan is het ineens geen bezit.

 

Ook steeds hetzelfde verhaal dat scheefwoners de Woningmarkt/doorstroming zouden blokkeren is onzin verhaal. Ga dan woningen bouwen. Nee huurwoningen moesten verkocht worden.

 

Huurwoningen mogen dus niet door mensen , die hun inkomsten , met werken verdienen, bewoond worden. Zijn helaas straks alleen nog voor mensen die een totale huurtoeslag of gratis wonen aangeboden krijgen. Ja dan is huur voor de Gemeenschap.

 

Maar het blijft vreemd dat als we over Sociale woningbouw praten , komt steeds de scheefwoner ter sprake .Deze moet woning uit. Waarom niet het Instituut Directie. Want we vinden het allemaal goed deze personen via de Gemeenschap een salaris ontvangen boven de € 150,000 . Dit is wel normaal?

 

Ja mensen in het verleden is er al meer over gezegd, we mogen wel een inkomensafhankelijke Huur hebben, maar geen inkomensafhankelijke zorgpremie.

 

Maar wat is eigenlijk ,volgens mij, moraal van het  verhaal. Als je in een huurwoning woont,  kijk dan of het zinvol is om meer te gaan werken . Ja het is te gek voor woorden dat een inwonend kind, dat zijn leven moet opbouwen en gaat werken, meetelt of je al dan niet scheefwoner bent/wordt. Het wonen in een huurhuis is dus eigenlijk niet voor  {de Hard werkende Nederlander ,althans een deel daarvan]. Moet maar boven € 800 huren .Ja we krijgen straks huurwoningen waarop alleen maar huurtoeslag of vrij wonen van toepassing is.

 

Waar ook helemaal geen rekening mee wordt gehouden , is dat de huurder[s], door verandering inkomen, niet meer tot de groep [scheefwoners]  ,  kan behoren , maar  wel  dezelfde huur moet blijven betalen. Dus huur opgebouwd in periode [scheefwonen], Dan ook geen recht op Huurtoeslag.

 

Het is toch eigenlijk ook te gek , dat men bij een [koopwoning] niet sneller af hoeft te lossen als er meerdere inkomsten zijn. Als daar kinderen gaan werken worden ze toch ook niet gestraft, Waarom  is er  geen grens waarop iemand , bij bepaalde inkomsten , geen HRA meer krijgt?

 

Ja ik kan wel tientallen voorbeelden maken  , waardoor mensen scheefwoner kunnen worden. En juist daardoor de maatschappij minder gaan kosten, en tevens woningen vrijmaken. En het zou goed zijn als men zich daar van bewust zou worden . In de nu bestaande situatie is het voor bepaalde mensen beter  apart te blijven wonen, in plaats van samen. Promoten van LAT relatie.

 

De Scheefwoner is niet de Paria van de maatschappij. Is juist een bewoner[s] die tot de Hardwerkende Groep Nederlanders behoort of behoorde.

 

 

Tevens zou het goed zijn als Groenlinks zich ook zou bezeighouden met aankoop goedkope woningen door {Rijke} die er hun kinderen inlaten wonen , tegen lagere huur om zo huurteoslag te ontvangen. 

-

 

 

Toos

2018-10-10 17:29:21

Is het niet veel eenvoudiger om alle sociale huurwoningen in beginsel te verhuren tegen een normale markthuur en de bewoner te subsidieren al naar gelang draagkracht (inkomen)? De scheefwoner die wil blijven zitten betaalt dan een marktconforme huur aan de corporatie die met deze meeropbrengst nieuwe woningen kan realiseren.

H Drenth

2018-10-14 06:10:16

Voorbeeld van “Scheefwoner” jaar 2018.  Vrouw met kind gaat samen wonen met man

 

Let op : Inkomen is op Bruto loon  en Toeslagen en Huur  zijn netto bedragen .

 

A: Vrouw : Alleenstaand:  Geb 01-01-1988:    Inkomen € 24000  per jaar       Huurwoning  € 550 per maand

Kind:  Geb 01-01-2010

U krijgt de volgende toeslagen in 2018

huurtoeslag € 212 per maand

kindgebonden budget € 334 per maand

zorgtoeslag € 55 per maand

Totaal € 601 per maand

               

B : Man Alleenwonend: Geb 01-01-1985:   Inkomen € 26000 per jaar    Huurwoning € 550 per maand.

U krijgt de volgende toeslagen 2018 :

huurtoeslag € 0 per maand

kindgebonden budget € 0 per maand

zorgtoeslag € 32 per maand

Totaal € 32 per maand

 

Als de vrouw en man gaan samenwonen en dus 1 huurwoning vrij maken, ontstaat de situatie van Scheefwonen.

 

Komen samen inkomsten op € 50000  uit.

Resultaat

Samenvatting U krijgt geen toeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw gezamenlijke inkomen hoger is dan € 30.400. Geen rekening gehouden met bijzondere situaties In een aantal situaties krijgt u toch huurtoeslag. Kijk voor meer informatie bij Bijzondere situaties [/rekenhulpen/toeslagen_redir/bijzondere_situaties_huur_%5Bdit_jaar%5D] . Deze pagina opent in een nieuw venster. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget, omdat uw gezamenlijke inkomen te hoog is. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag, omdat uw gezamenlijke inkomen hoger is dan € 35.996

 

We zien dus dat op dat moment alle Toeslagen komen te vervallen.

Dus je levert samen aan Toeslagen in v 12x € 633 per maand= € 7596 per jaar

Staat tegenover dat er voor 1 woning geen huur betaald hoeft te worden. Dit is € 6600 per jaar.

 

Ze zouden er dan nu voor het samenwonen € 996 minder inkomen hebben.

Maar u komt het . Doordat zij nu scheefwoners zijn geworden. moeten  zij minimaal een huur gaan betalen van € 710 per maand

Dit betekent dat ze er in huur op jaarbasis nog 12x [710-550] = € 1920 op achteruit gaan.

Dus blijven ze in dezelfde woning wonen gaan ze er per saldo € 1920 + € 996 = € 2916 op achter uit.

 

Maar eigenlijk moeten ze nu de woning uit en in de vrije sector gaan huren.

Hier komen huren van €900 tot € 1000 per maand in aanmerking.

Dus nog een verlies aan inkomsten van zeg maar minimaal 12 x [900-710]= € 2280 minimaal.

 

Totaal dus door te gaan samenwonen kost je dat minimaal  € 5200 per jaar.

 

Ja je maakt een woning vrij  en spaart Toeslagen en wordt er ook nog dubbel voor gestraft.

Ja je bent een [profiteur] In de maatschappij genoemd Scheefwoner.

 

Mijn advies  zal dan ook zijn Voorlopig lekker apart blijven wonen. LAT relatie. En als het kind de leeftijd heeft dat Kindgebonden Budget vervalt dan gaan samenwonen.

 

 

NB Zou dit gezin gebruik maken van Kinderopvang. Dan gaan ze door samenwonen natuurlijk hogere eigen bijdrage betalen. Dit niet meegenomen in rekenvoorbeeld.

Maar ze moeten door hun inkomen [berekenen] op bruto basis meer betalen dan gezin die

Koop[huur] woning heeft Want bij deze is de HRA aftrekpost en daardoor wordt het verzamelinkomen naar beneden.

 

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer