Raalte Regio

De gemeente raad heeft er een klap op gegeven

Sporthal Hogerheyne Heino

De verzelfstandiging van de sporthal in Heino gaat door. Lokaal alternatief begon de vergadering met een agenda voorstel wat inhield dat zij het besluit over de zomer heen wilden tillen. Volgens hen zou er teveel onrust zijn en teveel tegenstrijdige berichten over de gedragenheid van het plan in Heino. De raad ging daar niet in mee. Na een pittig debat kwam het verlossende woord voor de stichting sporthal Heino. De laatste weken, zeker de laatste week was er nog al wat onrust door de diverse berichtgeving in de media. Wat blijkt nu zo melde wethouder Hiemstra, door vakanties van sommige mensen in het lijntje ging er in de communicatie onderling nog al wat mis.

Terwijl hij en het ambtenaren apparaat overleg voerden met de diverse partijen kwamen er berichten naar buiten die waren ingegeven door onvolledige informatie, berichten die eigenlijk al achterhaald waren voor dat de inkt droog was. Tijdens de raadspleinsessie enkele weken geleden hadden diverse fracties om opheldering gevraagd op verschillende punten waarmee de wethouder voortvarend aan het werk was gegaan en waar hij dan ook de complimenten van de raadsleden voor kreeg. Een van de vragen was van de VVD fractie en ging om de financiële onderbouwing van het plan. Zij hadden daar nog al wat twijfels over maar na beantwoording van de wethouder, een schorsing op verzoek van die partij waarin zij als fractie overlegden werd het voorstel ook ondersteunt door die partij.

Opvallend in dit is raadsbesluit was de rol van Ben Nijboer van Burger Belangen, hij speelde geen rol. Nijboer die ook voorzitter is van de stichting in Heino die de sporthal over neemt ging zowel bij de stemming over het voorstel van LA over het uitstel tot na de zomer als tijdens de behandeling van het besluit op de publieke tribune zitten. Hij wilde alle vormen van belangenverstrengeling vermeiden. Burgemeester Dadema deelde dit de vergadering mee en sprak zijn waardering voor de motivatie van de heer Nijboer uit.

De sfeer onder de diverse raadsleden van de coalitie na de vergadering was goed. Bennie Grolleman van het CDA vatte het samen als: “uitstellen heeft geen zin, na de zomer zijn de cijfers, aannames en berekeningen nog precies het zelfde waar we een besluit op moeten nemen. Dit geeft duidelijkheid voor Heino, voor de betrokken bestuurders, voor de verenigingen en de bevolking. Zij kunnen nu verder en weten waar ze aan toe zijn.” Hij was ook blij met de steun van de VVD en andere oppositie partijen, een breed gedragen besluit. Lokaal Alternatief en de SP stemden tegen

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer