Raalte Regio

Vertrek Hiemstra blijft in nevelen gehuld

De brief die het Raalter college heeft gestuurd naar BurgerBelangen, dat om meer duidelijkheid had gevraagd over het vertrek van voormalig wethouder Gosse Hiemstra, bevat geen nieuwe informatie. Burgemeester Martijn Dadema deed eerder toezeggingen om meer duidelijkheid te geven over het vertrek van wethouder Gosse Hiemstra, maar lijkt van mening te zijn veranderd.

Hiemstra gooide op de dag dat hij geïnstalleerd zou worden als wethouder van het nieuwe college de handdoek in de ring. Als reden werd een verstoorde werkrelatie met een medewerker van de gemeente gegeven. Ben Nijboer van BurgerBelangen wilde weten of de strubbelingen bekend waren bij het college en wat dat gedaan had om het probleem op te lossen. Het college stelt in de brief dat de burgemeester op 21 mei op de hoogte is gesteld van de problemen op de werkvloer. “Het betreft niet het disfunctioneren van betrokken personen of een inhoudelijk verschil van inzicht”, zo stelt het college. “Sinds bekendwording bij de burgemeester is deze kwestie door de burgemeester bespreekbaar gemaakt met betrokken personen en is getracht om de werkrelatie te herstellen. Dit traject is helaas niet mogelijk gebleken waardoor de verstoorde werkrelatie in stand bleef.”

Nijboer wilde ook weten waarom Hiemstra is vertrokken en niet de betrokken ambtenaar en wanneer de raad en de inwoners meer informatie krijgen. Die vragen beantwoordt het college niet. Ook op aanvullende vragen van het WvS en de Stentor ging de burgemeester niet in. “Gezien het belang van betrokken personen worden vanuit privacyoverwegingen geen nadere mededelingen gedaan over deze kwestie.”

 

|Doorsturen

Leo L.

2018-07-28 11:58:14

Betrokken ambtenaar blijft lachend achter zijn bureau zitten en de wethouder is vertrokken. Dit kan dus niet. In elk geval moet de gemeenteraad, eventueel besloten i.v.m. privacy, op de hoogte worden gebracht omtrent de problematiek. En de gemeenteraad moet dan uiteindelijk besluiten omtrent eventuele maatregelen om de problematiek op te lossen. Burgerbelangen moet verdere stappen nemen om achter de kwestie te komen. Ook wel een zaak voor Hans de Kort, maar die zit niet in de gemeenteraad, maar hij valt vaker bestuurders aan dan ambtenaren is mijn indruk dus daar moet niet veel van worden verwacht. In elk geval moet het niet zo zijn dat een ambtenaar altijd gelijk krijgt, ook al is dit om verdere trammelant in de ambtenarenkring te voorkomen.

Harry Ogink

2018-07-28 19:05:53

Niet zozeer mijn politiek "kool en geit". Vraag me af in hoeverre en ook hoe lang de controverse (hiemsta/ambtenaar) al speelt en mogelijk beider functioneren heeft beïnvloed/belemmerd.

Ben Nijboer, BurgerBelangen

2018-07-29 10:51:37

Beste Leo L,
Even voor jouw informatie: op de dag van de beoogde benoeming zijn alle fractievoorzitters (vanwege de privacy die jij al benoemt) in vertrouwen op de hoogte gebracht.
Zelf was ik daar als raadslid dus niet bij, en had daarmee de handen om in de openbaarheid nadere vragen te stellen. Ik ben (met jou en vele anderen) van mening dat bij verschil van mening of visie het niet zo kan zijn dat een wethouder moet vertrekken, en dat vervolgens de betrokken medewerker blijft zitten. 
Naar aanleiding van onze vragen is duidelijk geworden dat het NIET ging om het functioneren van een medewerker, en ook niet om een verschil van mening of visie. Wat overblijft is 'iets in de persoonlijke sfeer' (wat dus om privacyredenen wel gedeeld is met de fractievoorzitters), hetgeen voor Gosse reden was om dit besluit te nemen.
Voor ons was het cruciaal dat het niet ging om een functionerings-, menings- of visieverschil. En dat blijkt dus inderdaad niet het geval te zijn. Wat ons resteert is om respect op te brengen voor de keuze van Gosse, die alom geprezen werd voor met name zijn verdiensten op het gebied van zorg en welzijn.

Hans de Kort

2018-07-29 10:59:09

Als iemand zich niet kan/mag verdedigen moet je hem/haar niet aanvallen. Dat geldt ook voor ambtenaren. Voor hun (ambtelijke) activiteiten is te allen tijde het college verantwoordelijk en het is de gemeenteraad die erop moet toezien dat die verantwoording ook wordt genomen. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd.

Het is inderdaad van de zotte dat een wethouder, die door zowel de gemeenteraad als door het college op handen werd gedragen voor de fantastische wijze waarop hij het wethouderschap uitvoerde, moest vertrekken omdat een ambtenaar niet met hem door een deur kon of wilde.

Een belangrijke rol was hier weggelegd voor burgemeester Dadema. Hij heeft die taak blijkbaar niet aangekund en verschuilt zich nu achter het privacy-argument. Privacy speelt hier echter geen enkele rol, het gaat hier om een pure werkrelatie en fatsoenlijk gedrag.

Als een secretaris-generaal (SG) zich tegenover zijn politieke baas oervervelend gedraagt en de hele sfeer zodanig bederft dat niet meer met hem/haar te werken is, moet de SG zijn biezen pakken en niet de minister. In het Raalter gemeentehuis is het de wereld op zijn kop en heeft de politiek blijkbaar niet zo veel meer in de melk te  brokkelen.

Dadema doet me overigens, zodra ik weer de zoveelste foto zie waarop hij zich, met de ambtsketen demonstratief op de borst tegen jubilarissen aan zie schuren, denken aan wethouder Hekking van de fictieve gemeente Juinen (Van Kooten en De Bie: kijk die youtubefilmpjes).

Ik hoop dat Ben Nijboer zich niet met deze kluit in het riet laat sturen en bij het doorspitten in deze affaire zal worden gesteund door alle overige raadsleden. Dat doorspitten geldt vanzelfsprekend ook voor de media. Hier moet de onderste steen boven komen. Als dat niet gebeurt, bevinden de huidige wethouders zich voortdurend in de gevarenzone, als ze in conflict komen met de ambtelijke ondersteuning. Dan is het nieuwe credo: de ambtenaar blijft op zijn post, de wethouder gaat.

Erik Groen

2018-07-29 23:48:58

Dadema doet me overigens, zodra ik weer de zoveelste foto zie waarop hij zich, met de ambtsketen demonstratief op de borst tegen jubilarissen aan zie schuren, denken aan wethouder Hekking van de fictieve gemeente Juinen (Van Kooten en De Bie: kijk die youtubefilmpjes).

Was deze alinea nu echt nodig ?

cor

2018-07-30 09:39:02

Politiek gaat over de inhoud en niet over conflicten in de persoonlijke sfeer.

Zaak vertrouwelijk houden moet je respecteren, blijkbaar is dat moeilijk.

Leo L.

2018-07-30 13:46:08

Nu weten we als inwoners, dank zij Ben Nijboer, toch al wat meer. Juist zo'n kwestie is voor sommige inwoners interesant. Veel zaken zouden m.i. ook met een kleinere gemeenteraad afgedaan kunnen worden, maar juist dan wordt er (te) uitgebreid over gediscussieerd. Vaak om zich politiek te kunnen profileren en daar zitten demeeste inwoners niet op te wachten. Wat blijft is de ,,ambtelijke onschendbaarheid". In mijn werkzame leven tussen ambtenaren heb ik er heel wat meegemaakt die daar gewoon misbruik van maakten en gewoon hun eigen inzichten uitvoerden en zich weinig of niets aantrokken van tegenstribbelende meerderen of politiek verantwoordelijken. Want in de praktijk zijn er dan wel collega-ambtenaren die dan middels hun eigen kring druk uit oefenen om de situatie te laten zoals die is. De kwestie rond ambtenaren zal trouwens gelden voor het gehele landelijke ambtenarenapparaat en niet alleen voor de gemeente Raalte.

Harry Ogink

2018-07-30 17:44:07

Best antwoord van Leo L. Inderdaad info van Ben Nijboer (dank daarvoor) geeft mij meer duidelijkheid en ook meer begrip voor gepaste vertrouwelijkheid, hetgeen een groot goed is. Had ik die info eerder gehad dan had ik in een eerdere reactie het woord controverse niet gebruikt. Neem daar dus nu afstand van.

Hans de Kort

2018-08-02 09:56:51

Geachte heer Groen,

Wat is er mis met wethouder Hekking?

Erik Groen

2018-08-03 23:41:15

Geachte heer de Kort,

Ik ben oud genoeg om te begrijpen dat een vergelijking met wethouder Hekking geen compliment is.

Als u op de man wil spelen is dat uw zaak, een teken van respect is het niet. Kijk dan niet raar op als men u ook respectloos behandelt. Immers men doet zoals men ontmoet.

Tegen mijn kinderen zeg ik altijd "Het gaat er niet om wie begonnen is, maar wie er als eerste stopt" In dit geval geldt dit advies ook voor u.

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer