Raalte Regio

'Oplossing rondweg Mariënheem alleen haalbaar door gezamenlijke lobby landelijke partijen'

VVD: miljoenen N35 resultaat van schakelen tussen Rijk, provincie en gemeente

De N35 is de belangrijkste verbinding tussen de regio’s Zwolle en Twente en cruciaal voor de bereikbaarheid, de aantrekkelijkheid en de economie van zowel geheel Overijssel als specifiek de gemeente Raalte. De ambitie van de VVD is de opwaardering van de N35 tot een stroomweg met 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen. 

Dit eindstreven is alleen te realiseren door de hechte contacten die de landelijke partijen op alle niveaus kennen. Gemeenteraden en –besturen met (voornamelijk) lokale partijen missen essentiële ingangen. Dit betogen Malik Azmani (VVD Tweede Kamerlid), Regien Courtz (fractievoorzitter VVD Overijssel) en Dennis Melenhorst (VVD Raalte).

"Er wordt momenteel zichtbaar hard gewerkt aan de N35. Langzaam maar zeker vinden er verbeteringen plaats, maar we zijn er nog niet. Belangrijke knelpunten op de N35 zijn twee verkeersituaties in de gemeente Raalte: kruispunt Bos en de situatie bij Mariënheem. Naast het feit dat bij de verkeerslichten bij kruispunt Bos (N35/N348) al dagelijks files ontstaan, zijn er meer en meer ernstige ongevallen. De problematiek bij zowel kruispunt Bos als in Mariënheem is sinds de openstelling van de tunnel bij Nijverdal fors toegenomen en we zien dat deze nog steeds verder toeneemt als gevolg van de aantrekkende economie en extra vervoersbewegingen.

De N35 is een Rijksweg, maar gezien het grote belang voor zowel de provinciale als lokale economie is een goede doorstroming en verkeersveiligheid ook voor de provincie en voor de gemeente van het allergrootste belang. Vanuit Raalte en het provinciehuis moeten deze belangen in Den Haag steeds onder de aandacht worden gebracht in de Tweede Kamer fractie en bij de bewindspersonen. Bij zo’n lobby sta je schouder aan schouder met Kamerleden en bewindslieden die ook uit de regio komen, vaak ongeacht de partij. Partijen die echter alleen lokaal zijn geworteld (Gemeentebelangen, Burgerbelangen, Lokaal Alternatief, Raalte Natuurlijk etc.) hebben die ingangen vanzelfsprekend minder of niet.

Kruispunt Bos
En de gezamenlijke lobby werpt zijn vruchten af, de vorige minister Schultz van Haegen (VVD) heeft eerder een bijdrage van 12,5 miljoen voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte toegezegd, bovenop de tientallen miljoenen vanuit met name de provincie en nog een kleine 5 miljoen vanuit de gemeente. Daarmee wordt dus nu gewerkt aan de exacte uitwerking van de aanpak van Kruispunt Bos (kosten ongeveer 50 miljoen). De aanzet voor deze investering is een motie geweest van VVD-Statenlid Regien Courtz, waarin werd opgeroepen tot een gezamenlijke lobby richting Den Haag en een gezamenlijke financiële bijdrage. Door hierin op te trekken met het regionale Tweede Kamerlid Malik Azmani heeft deze oproep in de Tweede Kamer gehoor gevonden met een prachtig resultaat.

Voor de aanleg van een rondweg om Mariënheem, inclusief tunnel onder de spoorlijn door, moet de rijksoverheid circa 15 miljoen tot 20 miljoen euro beschikbaar stellen. Die boodschap is alleen haalbaar door gezamenlijk op te trekken met de andere landelijk georganiseerde partijen richting hun partijgenoten in kabinet en parlement. Zo was VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (woordvoerder wegen) onlangs weer in Mariënheem, waar hij toelichting kreeg van zowel VVD-Statenlid Gert Brommer als fractievoorzitter VVD Raalte, Alexander Kreule. Vanuit de VVD zijn de geledingen in ieder geval op elkaar afgestemd en de lijnen kort, ook naar partijgenote Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het behoeft geen verdere uitleg dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen het voor de gemeente Raalte (en voor een oplossing voor Mariënheem) intensieve contacten met de provincie én Den Haag van groot belang zijn."

Malik Azmani (Tweede Kamerlid VVD)
Regien Courtz (Fractievoorzitter VVD Overijssel)
Dennis Melenhorst (VVD Raalte)

|Doorsturen

Raalte Natuurlijk

2018-03-13 15:37:30

Succes kent vele vaders, blijkt maar weer.

Maar even voor de helderheid: de verbetering van de N35 gaat voor Raalte alleen maar extra files opleveren. Dat zeggen de politici er nooit bij. Van Zwolle kom je razendsnel bij en (vanwege de rondweg) rondom Heino. Vanuit Twente kom je (mede door de tunnel bij Nijverdal) razendsnel bij Mariënhem.

Gevolg: de gemeente Raalte wordt de trechter.

Laten we nou eens beginnen met dat gewoon eerlijk te zeggen.

Harrie

2018-03-13 19:36:12

Hoezo helderheid

Volgens mij is de N35  in Raalte hetzelfde als in Nijverdal en dat is een 80km weg met 2 rijstroken en 3 stoplichten.

Het nieuwe stuk N35 van 3 km in Nijverdal (met tunnel ) is en word ook geen 2x2 rijstroken en 100km omdat dat niet in die tunnel past...

Kees Huls

2018-03-14 13:56:09

Pracht verhaal waaruit maar weer eens blijkt hoe wij als bescheiden Overijsselaars gewoon accepteren door Den Haag achtergesteld te worden.

Zoals ik aantoonde aan de hand van onder de WOB verzoeken verkregen cijfers van de ministeries van Infra & M en Financiën werd in onze provincie in de laatste 10 jaar per inwoner € 87,-- geinvesteerd in infra, in de provincie Utrecht € 1.151,-- met cofinanciering door provincie en gemeenten van 76%, in Utrecht 10%.

Dit betekent dat de provincie en gemeenten om toch nog maar iets voor elkaar te krijgen gelden aanwenden die eigenlijk voor andere doeleinden bestemd kunnen worden, door het rijk afgedwongen smeergelden dus. Natuurlijk te prijzen om nog iets te bereiken maar in principe belachelijk, zeker wanneer het ook nog zo is dat van de inkomsten Motorrijtuigenbelasting (rijksdeel)  in onze provincie 4,05% wordt besteed aan infra en in Utrecht 49,48%!

Dat er nog iets bereikt werd is voornamelijk te danken aan de provincie (CU gedeputeerde) en de lokale partijen en dorpsbelangen.

De lokale raadsleden van regeringspartijen zouden juist veel meer druk uit moeten oefenen op hun mensen in Den Haag om de infrastructuurplannen drastisch te herzien ten gunste van de oostelijke en noordelijke provincies en recht te trekken wat in vele jaren scheef is gelopen. Een A35 is van levensbelang voor de veiligheid, het milieu, het sluipverkeer en betere mogelijkheden tot samenwerking tussen organisaties, bedrijven en wetenschappelijke organisaties in onze fijne provincie.

Niels

2018-03-15 08:00:11

ah Kees Huls is ook weer van stal gehaald. Schijnbaar altijd in verkiezingstijd mag Kees namens gemeentebelangen even los om vervolgens weer 4 jaar stil te zijn.

http://www.sallandcentraal.nl/salland-centraal/politiek/raalte-regio/heino/huls-en-nu-heino-lachertje-van-gemeente-raalte

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer