Raalte Regio

Gemeente Raalte tekent RetailDeal

De gemeente Raalte gaat samen met ondernemers een plan van aanpak opstellen om het winkellandschap te versterken en zo het centru, aantrekkelijk te houden. Het plan wordt opgesteld voor de dorpen Raalte, Heino en Heeten. Jacques van Loevezijn, wethouder, heeft dit plan vandaag ondertekend namens de gemeente Raalte en demissionair-minister Kamp van Economische Zaken.

Het versterken van het winkellandschap gaat over het aantrekkelijk houden van het centrum of de kern. Hierbij valt te denken aan acties gericht op het tegengaan van leegstand, het toevoegen van beleving, de aankleding van het centrum, het toevoegen van formules die meerwaarde hebben of het voorkomen van identieke winkels.

Ondernemers uit Raalte, Heino en Heeten leveren een actieve bijdrage om een aantrekkelijk centrum te behouden of het voorzieningenniveau op peil te houden.

De RetailDeal is een initiatief van Minister Kamp van Economische Zaken, waar landelijke, regionale en lokale partijen de handen ineen om de retail lokaal en regionaal klaar te maken voor de toekomst. Het tekenen van de RetailDeal bekrachtigt de samenwerking tussen gemeente en ondernemers.

Het overgaan tot ondertekening van de RetailDeal is de opbrengst van één van de veertien projecten die gestart zijn tijdens het Economisch Werkatelier. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst hebben 64 deelnemers samen gewerkt aan een economisch krachtig Raalte. De werkgroep die het initiatief nam tot het tekenen van de RetailDeal bestaat o.a. uit Henny Zomer (Raalter Ondernemers Vereniging), Andre Lobbert (Heinose Winkeliers Vereniging) en Gerard Simons (Heetense Ondernemers Vereniging).

|Doorsturen

Uitgelicht


Meest gelezen

Laatste nieuws

Columns en vaste rubrieken