Ommen Regio

2018: Jaar van de Ommerschans

Ondanks het feit dat er vlakbij Ommen een monument ligt dat (bijna) op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat (en zich dan mag voegen tussen illustere namen als de Chinese Muur, Maccu Picchu, Paaseiland en om dichter bij huis te blijven: de Waddenzee en de Amsterdamse grachtengordel), kennen vrij weinig inwoners van Ommen en Hardenberg de Ommerschans. Laat staan dat ze weten wat zich daar heeft afgespeeld in de 19e eeuw. Daar moet verandering in komen, vindt een vijftal mensen uit de regio.

De werkgroep bij afbeeldingen van de Ommerschans. V.l.n.r. Thea Dijkema, Ans Esselink, William Janssen, Frits Welink en Ingrid van der Velde. (Foto: Dook van Gils)

Zij hebben een werkgroep gevormd en met een burgerinitiatief 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de Ommerschans. Waarom? Het is dan precies 200 jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht door Johannes van den Bosch. Hij had goede bedoelingen; zijn Koloniën van Weldadigheid waren een voorloper van ons huidige sociale stelsel, maar hij slaagde er niet in zijn koloniën (financieel) in stand te houden. Bovendien zou het dus kunnen dat in 2018 Ommerschans samen met de zes andere Koloniën van Weldadigheid, toegelaten wordt tot de Werelderfgoedlijst.

Donderdag 5 oktober kwamen ongeveer veertig belangstellenden naar het gemeenthuis in Ommen, waar wethouder Ko Scheele de stand van zaken met betrekking tot de Ommerschans op de Werelderfgoedlijst besprak en de werkgroep vertelde wat de ideeën zijn om meer bekendheid te geven aan dit bijzondere gebied. De bijeenkomst was bedoeld om verenigingen, (horeca)ondernemers, groepen, kunstenaars en scholen te inspireren een bijdrage daaraan te leveren.

Er zijn al een paar initiatieven genomen. Zo zal er volgend jaar bij Beeldentuin Witharen een extra expositie zijn met betrekking tot de Ommerschans. "Maar," zei Frits Welink van de werkgroep, "er zijn nog zoveel andere dingen te bedenken. Een koloniebroodje, koloniekaas, een paupermenu, schansbier of een kolonietoernooi van sportverenigingen. Wij willen graag horen wat de ideeën zijn en kunnen dan eventueel ondersteuning bieden bijvoorbeeld op het gebied van publicatie."

De werkgroep heeft zelf drie evenementen op het programma staan: een startbijeenkomst in het voorjaar waarbij een menselijk lint van 100 bij 100 meter gevormd wordt, om aan te geven hoe groot het gebouw (destijds het grootste van Nederland!) van de kolonie was. Daarna in de zomer hopelijk een feest als de gezamenlijke koloniën de status van Werelderfgoed toegekend krijgen, en in het najaar een slotfestival.

Er zal een Ommerschanskrant worden uitgebracht met daarin een agenda van alle evenementen, interessante verhalen en vergelijkingen van armoede toen en nu. Vroeger was armoede duidelijk zichtbaar, tegenwoordig is er veel vaker stille armoede. Ommen Samen Sterk, dat zich inzet voor mensen met een smalle beurs, heeft toegezegd mee te willen denken over dit thema, misschien wel met iets op theatergebied. Er wordt al gewerkt aan Ommerschanskleding, die gebruikt zal worden op markten en bij bijeenkomsten.

Na de presentatie van de werkgroep kwamen aanwezigen zelf met plannen en ideeën. Zo wil de Oranjevereniging er tijdens de optocht op Koningsdag aandacht aan besteden, kwamen er ideeën van schilders en Open Monumentendag werd genoemd als mogelijkheid om Ommerschans aan een breder publiek bekend te maken. Alle ideeën zijn door de werkgroep genoteerd en zullen bekeken worden. Omdat er zoveel plannen zijn die uitgevoerd moeten worden, is er een grote behoefte aan vrijwilligers voor hand- en spandiensten. Wie zich voor het Jaar van de Ommerschans op wat voor manier dan ook wil inzetten, kan contact opnemen met Frits Welink: 06-218 47 917 of info@fritswelink.nl.

www.ommerschans.nl

|Doorsturen

Uw reactie


Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer