Ommen Regio

Oranjefondscollecte in Ommen

In Ommen wordt van 22 tot en met 26 mei gecollecteerd voor het Oranje Fonds. In Nederland zijn veel mensen die om verschillende redenen niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben.

Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden, zoals NLdoet en Burendag. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren om geld op te halen.

In Ommen wordt er gecollecteerd door Stichting Speelplezier Ommen, muziekvereniging Soli Deo Gloria en Stichting Baalderborg Groep. Zij mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor hun doelgroep of hun vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in de provincie Overijssel.

|Doorsturen

Uw reactie


Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer