Ommen Regio

PCOB afdeling Ommen: eigentijds, sociaal en actief

Natuurlijk blijf je als oudere graag zo lang mogelijk gezond en vitaal, actief en zelfstandig. Belangrijk voor je welzijn is een netwerk. ‘Welzijn’ is het lichamelijke en geestelijke welbevinden van mensen. Hoe je je voelt hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld je woonomgeving, financiële middelen, mobiliteit en de mogelijkheid om een beroep te doen op anderen. 

Hoe je welzijn ervaart hangt ook af van sociale factoren, zoals het hebben van zinvolle relaties. En van gevoelens zoals vreugde en dankbaarheid of juist angst, verdriet en leegte. De PCOB afdeling Ommen is de enige ouderenorganisatie in Ommen, bestaat al 35 jaar en wil graag ondersteuning bieden aan senioren.

Voorzitter Marjan van der Bent, secretaris Ria Kremer, penningmeester Swanny Oosterhof, en de bestuursleden Frans Bouwers en Gerrie Veurink zetten zich met hart en ziel in voor de ouderen in Ommen. Ze willen als afdeling graag wat zichtbaarder zijn, zodat senioren een beroep op hen kunnen doen om waar nodig ondersteuning te krijgen.

Wat doet de afdeling Ommen dan bijvoorbeeld? “Alle zorg is tegenwoordig naar de gemeente gedecentraliseerd. In Ommen is een grote groep ouderen waar we aandacht voor vragen. Dat doen we bijvoorbeeld via het Senioren Platform Ouderen (SPO). We willen graag weten wat er leeft onder ouderen in Ommen en willen er voor ze zijn. Momenteel worden er Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) opgeleid om in het komende voorjaar aan de slag te gaan. Een VOA bezoekt ouderen die hebben aangegeven dat ze een probleem hebben. Dat kan op allerlei gebied zijn, zoals financiën of eenzaamheid. Alle ouderen (dus ook niet-leden) uit Ommen kunnen straks een beroep op hen doen.

Ook in de landelijke politiek zijn belangenbehartigers van de KBO-PCOB actief. Ze praten mee in de Tweede Kamer en op de Ministeries. Als afdeling denken we op de ledenmiddagen samen na over actuele onderwerpen als Voltooid Leven en palliatieve zorg. Of financiële uitbuiting van ouderen door bijvoorbeeld familie, verplegend personeel of mantelzorgers. Dat komt helaas ook in Ommen voor. Veel ouderen zijn eenzaam, ook in Ommen. Jongere senioren willen we er ook bij betrekken. Of je 90, 80, 70 of 60 bent, maakt vaak een heel verschil. Maar als ‘jongere oudere’ kan je ook iets overkomen. Waar kun je dan terecht? Ook jij krijgt een keer de leeftijd dat je pensioen in zicht komt. Je krijgt dan een ander levensritme. Daar kun je je op voorbereiden.”

De bestuursleden vertellen verder: “Wij zijn geen geraniumvereniging, maar gaan er juist op uit. Bij ziekte bijvoorbeeld, brengen onze contactdames de ouderen een bezoekje. Dat wordt erg gewaardeerd, hebben we gemerkt. PCOB Ommen geeft ook hulp bij belastingaangifte voor leden vanaf 55 jaar. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Via een collectieve zorgverzekering kunnen leden 8% korting krijgen op de basiszorgverzekering. Sociaal contact vinden we heel belangrijk. We verzorgen bijvoorbeeld ook twee keer per jaar een reisje voor de leden.”

De PCOB is een christelijke organisatie voor protestanten en katholieken. Dat de PCOB christelijk is, betekent niet dat je dus geen lid kunt worden als niet-christen. De landelijke bonden Unie KBO en PCOB zijn dit jaar samengegaan tot KBO-PCOB en hebben samen 250.000 leden. “We zijn naar buiten gericht en hebben omzien naar elkaar als speerpunt.”

|Doorsturen

Wiebe Hindriks

2018-01-30 12:46:01

Geachte heer, mevrouw,

Eind februari willen wij voor de PCOB afdeling Dalfsen een promotiecampgane houden Door huis aan huis verspreiding van het Magazine. Kan ik daarover een artikel mailen voor plaatsing in de Dalfser Courant?

Zo ja, voor wanneer moet die bij u binnen zijn?

Met vriendelijke groeten,

Wiebe Hindriks,

voorzitter a.i. PCOB afdeling Dalfsen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns en vaste rubrieken

Meest gelezen

Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer