Dalfsen Regio

College Dalfsen bezocht Plaatselijk belang Oudleusen

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oudleusen, afgelopen week, passeerden een aantal activiteiten de revue. Ook het onderwerp energie kreeg de volle aandacht. Afgelopen jaar werd gestart met vier verschillende werkgroepen. Het doel is Oudleusen energieneutraal te maken en daarnaast te werken aan sociale duurzaamheid, door het opbouwen van gemeenschapszin en noaberschap. Twee leden, Wim Prinsse en Ad Zwaga, gaven een toelichting.

Tijdens de ledenvergadering van PB Oudleusen stelde de nieuwe wethouder André Schuurman van de gemeente Dalfsen zich voor en ging in op een aantal actuele zaken. Foto: Evert Jan Goos

Afgelopen week werd het bestuur bijgepraat over de N340 in het provinciehuis in Zwolle. “Het resultaat was niet hoopgevend”, aldus voorzitter Thijs Hogenkamp. De veiligheid op de parallelwegen geven, met name voor jeugdige fietsers, grote zorgen. Het steeds groter wordende landbouwverkeer maakt de fietsroute erg gevaarlijk.

Burgemeester Han Noten refereerde aan het vertrek van twee wethouders in één jaar. De twee nieuwe wethouders, Jan Uitslag en Andrè Schuurman stelden zich voor. Met betrekking tot tot de komende gemeenteraadsverkiezingen deed Noten een oproep: ga vooral kiezen. Wethouder Jan Uitslag ging vervolgens kort in op het Sociaal Domein en de Transformatie. Sociale wetten uit Den Haag zijn naar de gemeenten overgeheveld. “Wij doen het dan ook zeker beter en kunnen het goedkoper dan het Rijk. Wij scoren bij onze klanten zeer goed. Wij kijken wat nodig is, in plaats van het volgen van de wet.

Het Armoedebeleid van 0-18 jaar heeft ook onze volle aandacht. Voor kinderen is het belangrijk dat ze goed opgroeien. Gezinnen in armoede kunnen een bijdrage aanvragen van 400 euro per kind, dat geld is beschikbaar”, sprak Uitslag. Wethouder Ruud van Leeuwen deelde mee dat het fietspad langs de Oude Oever zal worden verbreed van 1,5 tot 2,5 meter. De uitvoering is gepland in het voorjaar 2018. De aanbesteding van de N340/N377 vindt plaats begin 2019.

Ook is er extra aandacht gevraagd voor de parallelwegen. Wethouder Schuurman benoemde het asbestprobleem en verwees naar de bijeenkomsten die recentelijk in de Trefkoele+ werden gehouden. Ook is het de bedoeling dat de leegstand in het buitengebied zal worden aangepakt. Voor wat betreft de woningbouw in Oudleusen gaat er eerst gebouwd gaat worden op de nog beschikbare kavels, daarna wordt een nieuw plan gemaakt. Vanuit de zaal bleek er bij jongeren een grote behoefte te bestaan voor starterwoningen, daar is helaas nog geen ruimte voor beschikbaar. Schuurman zegt toe hieraan extra aandacht te besteden. De jongeren waren er nog niet gerust op, vooral omdat geen periode genoemd werd waarin er iets gerealiseerd kan worden. Wel is het de bedoeling aan een perceel aan de Boekweitland starterwoningen te realiseren.

Aandachtige toehoorders waren ook wijkagenten Raij Veldhuis en Marloes Sportel, beide fungeren sinds juli 2015 als wijkagent voor onder andere Oudleusen. Ook het probleem stopplaats buurtbus kwam aan de orde. De bus stopt niet meer op de hoek Dennenlaan. Doel is terug te keren naar de oude locatie. Tot slot werd nog gememoreerd aan de slechte bereikbaarheid van het gemeentehuis in Dalfsen voor gehandicapten.

|Doorsturen

Uw reactie


Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer