Dalfsen Regio

Discussie over extra parkeerplaatsen Molendijk

Nadat er ook in januari al over was gediscussieerd, boog de raadscommissie zich onlangs in de vergadering over de centrumvisie voor de kern Dalfsen. Nieuw was dat het college een extra punt had toegevoegd, namelijk het creëren van extra parkeerplaatsen aan de Molendijk. Juist op dat punt liepen de meningen van fracties en college nogal uiteen.

Supermarktketen Lidl heeft plannen om zijn vestiging in Dalfsen uit te breiden, maar wil dat alleen doen als het bedrijf de beschikking krijgt over extra parkeerplaatsen. Het college wil daaraan meewerken en stelde voor om in eerste instantie tien parkeerplaatsen te realiseren op de plaats van de groenstrook naast het oude gymlokaal aan de Molendijk, dat momenteel in gebruik is als ambachtelijke brouwerij.

Dat pand zou op den duur - in 2019 - moeten worden gesloopt om plaats te maken voor nog eens vijftien extra parkeerplaatsen. Jan Rooijakkers (D66) had grote moeite met het toevoegen van de extra parkeerplaatsen aan het voorstel voor de centrumvisie. “Dat had een extra voorstel moeten zijn”, zei hij. De democraat vond het ook niet passend. “De brouwerij is nog maar net geopend en dan vind ik het nogal bruut om al over slopen te spreken.”

“Het leek ons een heel logische zaak om de parkeerplaatsen in één keer mee te nemen”, zei wethouder Ruud van Leeuwen op de opmerkingen van Rooijakkers. Hij stelde vast dat er altijd al sprake is geweest van sloop van het pand. Ook wees hij nog eens op de noodzaak van de extra parkeerplaatsen. “Wij willen Lidl duidelijkheid bieden, zodat dat bedrijf die miljoeneninvestering ook daadwerkelijk doet”, aldus Van Leeuwen. Hij voegde eraan toe dat Lidl ook wil investeren in nieuwe huisvesting voor de brouwerij. De wethouder kon niet aangeven in hoeverre de nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden zullen zijn aan klanten van Lidl. De huidige parkeerplaatsen zijn gesitueerd op grond van verhuurder Jacobs en zijn bestemd voor algemeen gebruik.

Roel Kouwen (CDA) zag graag een mooie invulling van de Molendijk, die kan worden gezien als de oostelijke entree van het centrum. Hij pleitte daarom voor een stedenbouwkundige visie. Johan Wiltvank (PvdA) zei dat het college geen garanties mag afgeven voor de lange termijn. Het tijdelijk realiseren van extra parkeerplaatsen vond hij geen probleem. Ook hij zag graag dat eerst een stedenbouwkundige visie zou worden opgesteld alvorens er definitieve stappen worden gezet. Luco Nijkamp (ChristenUnie) en Rooijakkers waren dat helemaal met hem eens. “We moeten opletten dat we de ruimte houden om de Molendijk in te vullen zoals we dat willen”, zei de laatste.

|Doorsturen

Uw reactie


Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer