Dalfsen Regio

Cliënten ervaren de gemeente Dalfsen als zeer positief

Gemeente Dalfsen scoort hoog op cliëntervaringsonderzoek Wmo

Vorige maand zijn inwoners uit de gemeente Dalfsen, die in 2016 een indicatie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hadden, gevraagd naar hun ervaringen met de gemeente Dalfsen over 2016. Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners over het algemeen zeer positief zijn over hun ervaringen met de Wmo binnen de gemeente Dalfsen. Sinds vorig jaar is elke gemeente verplicht het cliëntervaringsonderzoek uit te zetten onder cliënten aan de hand van een standaard vragenlijst. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen over het voorgaande jaar.

Wethouder Jan Uitslag is bijzonder tevreden met de resultaten. “Het is erg fijn om te zien dat inwoners over het algemeen zeer positieve ervaringen hebben met de Wmo in de gemeente Dalfsen. Dat geeft ons niet alleen het gevoel dat we op de goede weg zijn, maar inwoners worden dus ook daadwerkelijk op de juiste manier geholpen. Daarnaast ben ik enorm trots op de consulenten die bij de gemeente Dalfsen werken. We kunnen wel allemaal bedenken hoe het moet, maar zij moeten het toch maar uitvoeren. Dat werkt extra motiverend om het ook volgend jaar nóg beter te doen.”

Enkele onderdelen waarop de gemeente hoger scoort ten opzichte van het vorige onderzoek over 2015, komt met name terug in het contact met een medewerker van de gemeente. Zo ervaart 82% van de respondenten dat in gezamenlijkheid naar een oplossing is gezocht (t.o.v. 66% in 2015), wist 86% waar hij of zij moest zijn met de hulpvraag (t.o.v. 77% in 2015) en vond 84% dat hij of zij snel geholpen werd (t.o.v. 72% in 2015).

Bron: Gemeente Dalfsen

|Doorsturen

Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer