Dalfsen Regio

PvdA ontevreden over begroting Dalfsen

De PvdA kan zich niet vinden in de gemeentebegroting van Dalfsen die het college van B&W maandagavond aan de raad voorlegde.

De begroting laat een mogelijk tekort zien op korte termijn en een overschot op de wat langere termijn. Het antwoord dat het college hier op heeft geformuleerd is het (elk jaar weer) structureel verhogen van de onroerende zaakbelasting (OZB). Dit terwijl de gemeente Dalfsen over een forse eigen reserve beschikt en er bovendien in de begroting veel posten ingeboekt zijn waar nog geen concrete plannen achter zitten. Het is volgens de PvdA niet uit te leggen wat inwoners nu feitelijk terugkrijgen voor een eventuele belastingverhoging.

"Wat onze partij betreft is dit niet de manier waarop wij met gemeenschapsgeld om zouden moeten gaan", schrijft de PvdA op haar website. "We moeten besteden wat we hebben (en dat is nogal wat) en niet onnodig de rekening bij onze inwoners neerleggen."

Naast de financiële kant van de begroting heeft de PvdA onder andere aandacht gevraagd voor verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein, de door de partij geconstateerde achteruitgang in het aantal buslijnen. Ook heeft de PvdA een oproep geplaatst om communicatie met inwoners te verbeteren door bijvoorbeeld een publieksversie van de begroting in één oogopslag beschikbaar te stellen vóór de begrotingsbehandeling.

|Doorsturen

Uw reactie


Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer