Ommen Regio

Politiek Ommen: VOV

Woensdag 21 maart is het weer zover. We mogen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al op welke partij u gaat stemmen? Om het de twijfelaars wat gemakkelijker te maken stellen we elke week één of twee partijen aan u voor. Dit doen we aan de hand van acht (vaste) vragen. Deze week: VOV (Volkspartij Ommen Vooruit).

1.Waar staat jullie partij voor?
Wij zijn een onafhankelijke lokale partij met sociale, liberale en duurzame principes, waarbij wat de VOV betreft het belang van Ommen altijd voorop staat. De VOV is er voor alle Ommenaren, jong en oud, arm en rijk, woonachtig in centrum of in het buiten gebied, onafhankelijk van geloofsovertuiging

2. Wat maakt jullie partij uniek?
De VOV is een open partij, goed benaderbaar en diepgeworteld in de Ommer samenleving. De VOV betrekt de bevolking als geen ander bij politieke onderwerpen via maandelijkse politieke cafés, thema-avonden over Zorg, Sport en Economie, jaarlijkse muziekavond en de traditionele jaarlijkse haringparty. De VOV is wars van geheime besloten vergaderingen en achterkamertjes politiek.

3. Wat willen jullie de komende vier jaar bereiken?
Uitbreiding van de huidige twee raadszetels en meedoen in een nieuw te vormen coalitie en van daaruit de traditionele tegenstelling tussen coalitie en oppositie wegnemen, met als motto: SAMEN MEE(R) DOEN. Daarmee wil de VOV samen met andere partijen meer doen in het belang van de gemeente Ommen én alle Ommenaren in de gemeente.

4. Wat had in de afgelopen vier jaar beter gekund?
In de raad moet wat de VOV betreft beter geluisterd worden naar ieders inbreng en besluiten in de raad zouden moeten worden genomen op basis van inhoud en wat goed is voor Ommen, zonder te kijken door wie iets is ingebracht. Daar schort het nogal eens aan en dat wil de VOV graag doorbreken.

5. Hoe denken jullie over samenwerking met andere partijen?
De VOV wil deelnemen aan een coalitie en is bereid tot samenwerking met alle partijen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij ons verkiezingsprogramma SAMEN MEE(R) DOEN. De deelnemende partijen in de nieuwe coalitie leveren een wethouder die in de gemeente Ommen woont.

6. Wat gaan jullie doen met een onverwacht voordeel van 1 miljoen euro?
Besteden aan verbetering verkeersveiligheid omgeving Vechtbrug, meer investeren in preventieve armoedebestrijding, inzetten op vergroten duurzaamheid en ondersteunen projecten in kader van burgerparticipatie.

7. Hoe ziet Ommen eruit in 2025?
En moderne duurzame samenleving, zonder armoede, waar iedereen kan meedoen en waar een gezond ondernemersklimaat heerst.

8. Is er iets wat jullie absoluut nog kwijt willen?
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen! Daarmee helpt u ons om samen mee(r) te doen om Ommen vooruit te helpen. Voor ons complete verkiezingsprogramma zie www.vov-ommen.nl. Tip: volg ons op Twitter, Facebook en Instagram: @vovommen.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns en vaste rubrieken

Meest gelezen

Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer