Ommen Regio

Verzoek om 'eerbiediging zondagsrust' in Ommen

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, heeft zich middels een schrijven tot het college van B&W en de leden van de gemeenteraad gericht.

De vereniging (28.000 leden) dringt in haar brief aan de eerbiediging van de zondag(srust) in acht te nemen en verzoekt geen medewerking te verlenen aan ‘verdere uitholling van Gods heilig gebod.’

“Het is gebruikelijk dat gemeenten haast automatisch ontheffing verlenen van de Zondagswet als de activiteit maar na 13.00 uur plaatsvindt. Echter, de Zondagswet verbiedt over de hele dag de zondagsrust te verstoren, bijvoorbeeld door het maken van geluid dat meer dan 200 m van de bron hoorbaar is. Ook door het verrichten van arbeid in beroep of bedrijf (vaak zijn het beroepsartiesten die optreden tijdens muziekfeesten, enzovoorts)” zo schrijft de vereniging.

“Gemeenten moeten de Zondagswet nadrukkelijk meewegen in de beoordeling of ze vergunning verlenen voor dergelijke activiteiten op zondag, ook na 13.00 uur, zoals onlangs ook een gemeente erkend heeft.”

De vereniging geeft aan graag bereid te zijn om in een commissie- of raadsvergadering of anderszins over een en ander nader van gedachten te wisselen.

|Doorsturen

Chris

2018-09-09 11:34:48

ik word hIer een beetje misselijk van. Zullen we met z’n allen dan ook weer terug gaan naar de tijd van de holbewoners. Wat nou zondagheiliging. Welke kerk durft te beweren dat de zondag de rustdag is? Welke kerk durft te beweren dat het verplaatsen van de rustdag van zaterdag naar zondag door God zelf is goedgekeurd? Ik zou die verantwoording niet willen hebben. Gaan we die discussie nu weer voeren? Alsjeblieft zeg. Vrijheid van meningsuiting prima, maar dring anderen jullie leugen niet op aub. STOP DAARMEE.

Hrld

2018-09-09 16:25:51

Nederland is een Seculiere rechtstaat , wat zoveel inhoud als scheiding van kerk en staat. Denk aan een praktisch voorbeeld als het weren van religieuze uitingen in overheids gerelateerde gebouwen.

Ook de gemeente ommen valt onder de rechtsstaat Nederland of u wil of niet. Ieder heeft de vrijheid om zijn of haar religies geinspireerde mening te ventileren.

Echter heeft de gemeente Ommen niets anders te willen dan gehoorzamen aan de staat der Nederlanden en haar seculaire identeit als autoriteit. Een religieuze discussie als deze hoort niet thuis in een moderne seculiere samenleving en al zeker niet als het over de openbare-publieke ruimte gaat. 

Ook haar burgers dienen de normen van de seculiere rechtstaat der Nederland te respecteren naar uw medeburgers.

Artikel 6 in de Grondwet, zegt dat iedereen de vrijheid heeft op het uitoefenen van een religie of geen 1 religie en daardoor allemaal gelijk zijn aan elkaar.

Dat wil dus ook zeggen dat uw vereniging gevaarlijke grond betreed op t moment dat u een religieus dictatuur , of anders via religieus gedreven politiek anderen een ideologie wil opleggen aan een groep die ander normen en waarden nastreeft. 

En door de vereniging dan ook duidelijk minder word ge-acht.

Als de vereniging kijkt naar alle negatieve reacties die op dit onderwerp komen, kan je voorzichtig zeggen, dat de vereniging zelfs aanzet tot haat.

Artikel 137D Strafrechtelijke wetboek.

Ook door de seculiere aard van de Nederlands staat, als beschreven,
lijkt dit ook in te gaan tegen artikel 11-16 van de  Nederlandse grondwet.  

Namelijk de vrijheid van van Ondernemerschap. Hoewel ik de juiste jurispridentie niet weet,

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vggxkh4klbyg/artikel_ii_16_vrijheid_van

Nog even en er worden armen en voeten worden afgehakt als de bikkelende horeca ondernemer een frietje staat te bakken na 21:00.

 

 

hrld

2018-09-09 16:28:18

We moeten dit dan ook zeker zien een aanvliegen als een vorm van religieus extremisme.

Klaas

2018-09-10 07:51:54

Sjonge sjonge, waar een mens zich al niet druk over maakt, zowel de voor als de tegenstander van de zondagsrust. Ten eerste, de zondagsrust is door mensen zelf bedacht, oorspronkelijk moet het de zaterdag zijn! Ten tweede, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen "daden" en moet daar ooit Zelf verantwoording voor afleggen bij de troon van YHWH!
Tenzij u een broeder ziet zondigen mag u hem er op aanspreken.

Simon

2018-09-10 18:37:04

niet van deze tijd punt.

Uw reactie


Uitgelicht


Columns en vaste rubrieken

Meest gelezen

Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer