Dalfsen Regio

Sportraad Dalfsen overhandigt petitie aan gemeenteraad

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Sportraad Dalfsen de gemeenteraad van Dalfsen een petitie aangeboden met als doel de maatschappelijke waarde van ‘Sport en Bewegen’ op te nemen in de diverse verkiezingsprogramma’s. De Sportraad Dalfsen is van mening dat er met Sport en Bewegen veel meer bereikt kan worden dan alleen de sportieve prestatie. Het heeft ook een maatschappelijke waarde en daar moet iets mee gedaan worden.

‘Het start al met het bewegingsonderwijs op de basisscholen in onze gemeente, dat moet kwalitatief goed zijn en de kinderen in het basisonderwijs moeten er plezier in hebben. Het ontbreekt in het basisonderwijs in Dalfsen aan voldoende vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Deze vakleerkrachten maken het bewegingsonderwijs beter, leuker en bovendien is aangetoond dat de leerprestaties van de leerlingen beter worden.’

Verder geeft de Sportraad aan dat de maatschappelijke rol van sportverenigingen steeds belangrijker wordt. ‘Voorbeeld hiervan zijn de voor- en naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, opvang statushouders, mensen herstellende van een ziekte. Sportaccommodaties zouden hiervoor kunnen worden ingezet, waarbij de sportvereniging ook een belangrijke rol kan hebben. Sporten en bewegen als middel. Hier ligt ook een taak voor het bestuur van de Gemeente Dalfsen. Zij zouden deze initiatieven kunnen faciliteren en de kaders aangeven waarbinnen dit mogelijk is’ aldus sportraad Dalfsen.

|Doorsturen

Uw reactie


Digikrant

Nieuwspoll


Agenda

Weer