Algemeen

Zondagse gedachte: Wie zijn mijn broeders?

Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen. Dat is het antwoord van Jezus als tegen Hem gezegd wordt “dat zijn moeder en broeders daarbuiten naar hem vragen”. Hij vraagt zich hardop af: wie zijn mijn moeder en mijn broeders? En vervolgens komt dan dit antwoord: “Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.”

Het klinkt wat rauw. Jezus die niet meteen naar buiten loopt om zijn moeder te begroeten, om zijn broeders te zien (heeft hij dan toch broers??). Nee, hij blijft de leraar. Hij blijft bovenal iemand die ons iets duidelijk wil maken, die ons Gods Liefde wil duidelijk maken. Want juist daarvoor legde Jezus uit hoe verdeeldheid tegengegaan moest worden. Verdeeldheid zaait onrust, geeft spanning en strijd. Doet mensen geen goed. En Jezus kán dat zeggen omdat hij spreekt vanuit een zuiver hart, waarin geen dubbele moraal heerst.

Hij staat daarboven. En Gods wil staat daarboven, de wil van de liefde. De liefde verenigt mensen, brengt mensen samen, zaait geen onrust of tweespalt.  Als Jezus dan ook zegt: “Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen”, gaat het hem vooral erom, duidelijk te maken dat het doen van Gods wil, liefde brengen onder de mensen, eenheid brengen, mensen aan elkaar verbinden juist gebeurt daar waar mensen broeders en zusters zijn. Boven familiebanden uit.

Het is geweldig als je binnen een familie écht broeders en zusters voor elkaar kunt zijn, als de band tussen moeder/vader en kind een afspiegeling is van de liefde van God voor ons mensen. Maar we weten ook dat dat heel vaak niet zo is. De lezing van dit weekend daagt ons uit om te blijven zoeken naar eenheid, naar waarlijk broeder- en zusterschap, want daar waar liefde is en vriendschap, daar is God. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Clazien Broekhoff

|Doorsturen

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant
Agenda

Weer